หน้าที่ของยีน กับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการกระทำ

หน้าที่ของยีน กับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการกระทำ
กรรมพันธุ์เป็นลักษณะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่บุตรหลาน ด้วยแนวทางทางด้านชีววิทยา โดยอาศัยยีน ที่อยู่ในโครโมโซมของเซลล์เพศเป็นตัวนำการถ่ายทอดลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมไปยังบุตรหลาน คนที่เป็นบิดามารดาไม่สามารถเป็นผู้กำหนดให้เป็นไปตามที่ตนเองอยากได้ ยกตัวอย่างเช่นอยากให้ลูกเป็นคนฉลาดหลักแหลม หรือต้องการที่จะให้ลูกสวย รูปร่างสูง

สล็อตออนไลน์

แต่ว่าสิ่งพวกนี้สามารถเสริมสร้างได้ด้วยสภาพแวดล้อม

พวกเราเคยได้เห็นเด็กตัวเล็กๆๆบางบุคคลมีลักษณะเหมือนบิดามารดา หรือบางบุคคลมีลักษณะไม่เหมือนกับบิดามารดา แต่ว่ามีลักษณะเหมือนปู่ย่า ตายาย แปลว่าลักษณะบางสิ่งบางอย่างสามารถถ่ายทอดจากปู่ คุณย่า ตา คุณยาย บิดา แม่ไปยังบุตรหลานได้ รูปแบบนี้เรียกว่า ลักษณะทางกรรมพันธุ์

ลักษณะทางกรรมพันธุ์ หมายคือลักษณะส่วนประกอบของยีน ของสิ่งมีชีวิตที่มีการแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏที่แตกต่าง แล้วก็สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอื่นๆถัดไปได้ โดยการถ่ายทอดยีน

jumboslot

อิทธิพลของยีนกับกรรมพันธุ์ต่อความประพฤติและก็ลักษณะต่างๆของร่างกาย

สิ่งมีชีวิตแต่ละจำพวกบนโลกมีลักษณะไม่เหมือนกัน แล้วก็หากแม้จะมีสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันก็ยังมีลักษณะต่างกัน เป็นต้นว่า ความสูง สีผิว ลักษณะที่ต่างกันนี้ ถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยมียีนซึ่งเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ไปยังบุตรหลานโดยอาศัยสารพัดธุบาปเป็น กรดนิวคลีอิก

เครดิตฟรี

อย่างไรก็ตาม ไม่มีความประพฤติปฏิบัติใดที่กล่าวว่า ได้รับอิทธิพลจากอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ลักษณะการกระทำที่เกิดขึ้น เป็นลการความเกี่ยวข้องระหว่างกรรมพันธุ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม กรรมพันธุ์ทรงอิทธิพลอย่างมาก ต่อการถ่ายทอดลักษณะทางร่างกาย ตลอดจนวางขอบเขตปัญญา รวมทั้งความรู้ความเข้าใจของบุคคล บอกได้ว่า กรรมพันธุ์เป็นตัวระบุขอบเขตการพัฒนา ที่ไม่มีทางเป็นไปได้ในบุคคล แม้กระนั้นสภาพแวดล้อมจะเข้ามามีผลกระทบ เกื้อหนุน หรือกีดกันการพัฒนานั้นๆว่าจะปรับปรุงไปได้ในระดับข้างในขอบเขตที่กรรมพันธุ์ระบุ

สล็อต