ประกาศ! ได้มีการยกเลิกส้วมนั่งยอง ด้านใน 120 วัน แจงให้ใช้ชักโครกแทน

ประกาศ! ได้มีการยกเลิกส้วมนั่งยอง ด้านใน 120 วัน แจงให้ใช้ชักโครกแทน
เมื่อมีข่าวสารอย่างงี้ออกมานะจ้ะ ในเรื่องของทางด้านของคนบ้านนอก หรือตามบ้านนอกนั้น บางทีก็อาจจะจำเป็นต้องมึนงงไปตามๆกันอย่างยิ่งจริงๆ เนื่องมาจาก ในตอนนี้นะคะ ทางด้านของรัฐบาลประกาศ พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกส้วมแบบนั่งยอง ให้เป็นแบบชักโครก ในอีก 120 วัน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตสามัญชน และก็ปกป้องอันตรายที่บางทีอาจเกิดขึ้น ตั้งเป้าหมายทุกครอบครัวมีชักโครกใช้ข้างในปี 2559 อีกด้วย

สล็อตออนไลน์

ดังนี้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอง วันที่ 23 เดือนเมษายน นั้น ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องอาบน้ำ จากเดิมที่เป็นส้วมแบบนั่งยอง ให้เป็นแบบชักโครก หรือแบบนั่งราบแทน โดยให้ส่งผลใน 120 วัน ตามแผนแม่บทที่รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ เคยชินความประพฤติ อยากได้ปรับปรุงส้วมให้มีมาตรฐาน แล้วก็คุ้มครองปกป้องอันตรายที่บางทีอาจเกิดขึ้น รวมถึงช่วยเหลือให้พสกนิกรใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ และก็วางเป้าให้ราษฎรทุกครอบครัวมีชักโครกใช้ทุกข้างหลัง ในปี 2559
โดยในเรื่องของประกาศราชพระราชกฤษฏีกานั้น พวกเราได้เอามาฝากกันจ้ะ ว่ามีใจความดังนี้

jumboslot

“กำหนดให้สินค้าอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบควรเป็นไปตามมาตรฐาน พุทธศักราช 2556”
ดังนี้นะจ้ะ ทางด้านของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า พอสมควรกำหนดให้สินค้าอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก โดยโถส้วมนั่งราบควรเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งได้จัดการตามความลับมาตรา ๑๘ ที่พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ซึ่งปรับแก้เพิ่มอีกโดยพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๘ แล้วจึงทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ ให้ยี่ห้อพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังนี้

  • มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สินค้าอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบควรเป็นไปตามมาตรฐาน พุทธศักราช 2556”

เครดิตฟรี

  • มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อเลยกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา 3 สินค้าอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ดังนี้โถส้วมนั่งราบควรเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม792 – 2554 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380 (พุทธศักราช 2554) ออกตามความลับพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชทุ่งนา เป็นโถส้วมนั่งราบ รวมทั้งระบุมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ระบุวันที่ 7 ก.ค. พุทธศักราช 2554
  • แล้วก็มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

สล็อต

โดยคนรับตอบสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ เคยชินความประพฤติ นายกฯของเมืองไทยนั่นเองจ้ะ
ในที่สุดนะ ก็เห็นด้วยนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แม้กระนั้นก็จะต้องสารภาพนะจ้ะ ว่าปัจจุบันนี้ตามท้องที่บ้านนอกนั้น ยังคงเป็นส้วมอยู่ บางครั้งอาจจะจำเป็นต้องใช้เวลาสักหน่อยจ้ะ ทั้งในเรื่องของราคาชักโครกนั้นก็ค่อนข้างจะสูงจ้ะ