ยาต้านทานเกล็ดเลือด ยาสลายลิ่มเลือด

ยาต้านทานเกล็ดเลือด ยาสลายลิ่มเลือด
ยาต้านทานเกร็ดเลือดรวมทั้งยาสลายลิ่มเลือด เป็นยาที่ใช้รักษาคนเจ็บลิ่มเลือดตัน การให้ยาแต่ละจำพวกหรือบางครั้งอาจจะให้ยาด้วยกันจะสังกัดความร้ายแรงของโรค

ยาต่อต้านเกล็ดเลือด Antiplatelet therapy
Aspirin

สล็อตออนไลน์

Aspirin Aspirin จะช่วยยั้ง platelet aggregation โดย ออกฤทธิ์ยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี Cyclooxygenase (COX-1) ทำให้ระดับ thromboxane A2 ลดน้อยลง ผลวิจัย ของการใช้ aspirin ในผู้เจ็บป่วย ACS พบว่าสามารถลด อัตราเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายรุนแรง (AMI) ได้จำนวนร้อยละ 48 และก็ลดอัตราการตายได้ปริมาณร้อยละ 51
ขนาดที่ใช้
โดยใช้ขนาด 160-325 มิลลิกรัมในคราวแรกภายหลังรักษามาสักระยะ สามารถลดขนาด ลงได้ 75-325 มิลลิกรัมต่อวัน
ในตอนนี้ชี้แนะใช้ aspirin รักษาคนไข้ UA/NSTEMI เมื่อวิเคราะห์แล้วก็ให้สม่ำเสมอไปตลอดชาติ แต่ว่าต้องระมัดระวังผลกระทบของยาที่สำคัญหมายถึงเลือดไหลในระบบทางเดินอาหาร
ส่วนข้อบังคับใช้ อย่างเช่น คนป่วยที่แพ้ aspirin ซึ่งอาจมีอาการตั้งแต่ผื่นคัน โรคหอบหืด ตราบจนกระทั่ง anaphylaxis shock

jumboslot

Thienopyridine group
แบ่งได้ 2 จำพวก ดังเช่นว่า
1 Ticlopidine
ยาออกฤทธิ์ยั้ง platelet aggregation โดยเป็น ADP antagonist การเรียนมองผลของ ticlopidine ในคนเจ็บ UA พบว่าสามารถลด cardiovascular death ลงมาได้ปริมาณร้อยละ 47 รวมทั้งลด nonfatal MI ลงได้ปริมาณร้อยละ 46 ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน แต่ว่าผลค่อนข้างจะ กำเนิดช้าหมายถึงจะเริ่มได้ผลราวๆ 10 คราวหน้าให้ยา เสนอแนะให้ยาตัวนี้ในเรื่องที่มีข้อบังคับสำหรับการใช้ aspirin โดยใช้ ticlopidine ในจำนวน250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งแทนผลกระทบที่สำคัญหมายถึงกำเนิด neutropenia แล้วก็ thrombocytopenia ราวจำนวนร้อยละ 1 เพราะฉะนั้นข้างหลัง จากเริ่มให้ยาควรจะตรวจ CBC และก็ platelet count ทุก 2 อาทิตย์ในระยะต้น สำหรับ thrombotic thrombocytepenic purpura (TTP) เจอได้น้อยหมายถึง0.02%

เครดิตฟรี

2 Clopidogrel Clopidogrel
เป็นยากลุ่ม thienopyridine derivative ที่มีคุณลักษณะเหมือน ticlopidine โดย ออกฤทธิ์ยั้งการรวมกลุ่มของเกล็ดเลือด platelet aggregation จากการศึกษาเล่าเรียน CURE 13 ได้นำยา clopidogrel ให้ร่วมกับ aspirin ในคนไข้กรุ๊ป UA/NSTEMI โดยเปรียบเทียบกับ aspirin พบว่า clopidogrel ร่วมกับ aspirin สามารถลดอัตราการ เสียชีวิตจากโรคหัวใจรวมทั้งเส้นโลหิต, MI แล้วก็ stroke ได้ปริมาณร้อยละ 20 จากการเรียนรู้เจอ โรคแทรกจากการเกิดเลือดไหลที่สำคัญจำนวนร้อยละ 1

สล็อต