โรคที่เป็นต้นเหตุให้กำเนิดลักษณะของการปวดเหตุประสาท

โรคที่เป็นต้นเหตุให้กำเนิดลักษณะของการปวดเหตุประสาทลักษณะของการปวดเหตุประสาท (Neuropathic pain หรือ บางทีอาจเรียกว่า Neuralgia)เป็นลักษณะของการปวดที่เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากความแปลกของระบบความรู้สึก ซึ่งอาจมีความเปลี่ยนไปจากปกติอีกทั้งระบบประสาทส่วนปลาย และก็/หรือระบบประสาทศูนย์กลาง โดยลักษณะของการปวดมีลักษณะสำคัญเป็น ปวดจี๊ดๆปวดแสบ ปวดแปล๊บ (แปลบปลาบ) ปวดเสียว ปวดเสมือนเข็มแทง ราวกับแมลงไต่ ออกร้อนหรือเย็นมากมาย กว่าธรรมดา ถ้าหากมีเรื่องราวอย่างงี้เกิดขึ้นกับคนใดกันก็น่าจะตระหนกตกใจมากมาย ที่สำคัญ บอกใครกันแน่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยเหตุว่าไม่มีแผล

Read more

7 เคล็ดลับ ฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิบำบัดรักษาโรค(1)

7 เคล็ดลับ ฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิบำบัดรักษาโรค(1)กล่าวได้ว่า เวลานี้การฝึกให้มีสมาธีกำลังเปลี่ยนเป็นศาสตร์ใหม่ที่ฝรั่งสนใจใช้ประโยชน์รักษาลักษณะของการเจ็บเจ็บป่วยในร่างได้หลายชนิดโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาตอนนี้ มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯนำเอาการกระทำสมาธิวิปัสสนาไปรักษาผู้เจ็บป่วยอัลไซเมอร์ อาการซึมเซา รวมทั้งภาวการณ์ทางจิตใจของคนไข้ที่ได้รับผลพวงร้ายแรงจากสถานะการณ์สะเทือนจิตใจ สล็อตออนไลน์ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี จัดแจงชัยศรี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้หนึ่งที่พอใจนำการฝึกฝนสมาธิมาดัดแปลงรักษาโรค ภายหลังทำการค้นคว้ากระทั่งศึกษาค้นพบท่วงทีการฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิสำหรับบำบัดรักษาภาวการณ์โรคเบาหวาน และก็โรคอื่นซึ่งจากผลงานวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นว่า มีกรรมวิธีฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิทั้งยัง 7 วิธีที่จะสามารถช่วยบรรเทาโรคได้

Read more