สภาวะการปรับตัวไม่ดีเหมือนปกติ (Adjustment Disorder)

สภาวะการปรับตัวไม่ดีเหมือนปกติ (Adjustment Disorder)
สภาวะการปรับตัวไม่ปกติ (adjustment disorder) มีปัจจัยกระจ่างแจ้งจากสภาวะแรงกดดัน ก่อให้คนเจ็บกำเนิดความเคร่งเครียด กระทั่งไม่อาจจะปรับนิสัยได้อย่างเหมาะควร กำเนิดอาการทางสถานพยาบาลตามมา โดยมีลักษณะนานไม่เกิน 6 เดือน จัดอยู่ในกรุ๊ปโรคทางจิตเวชที่เป็นแบบ non-psychotic ที่สามารถหายปกติได้ โดยที่อาการทางจิตใจเวชชอบกำเนิดภายในช่วงเวลา 3 เดือนภายหลังจากมีภาวการณ์แรงกดดันมากมายระทบ
คนเจ็บจะมีการเปลี่ยนทางด้านอารมณ์รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติสนองตอบตอบต่อสภาวะแรงกดดันที่ปรากฏชัด (หนึ่งอย่างหรือมากยิ่งกว่า ) ข้างใน 3 เดือน นับจากเริ่มของสภาวะแรงกดดัน จะมีลักษณะเคร่งเคลียดมากเกินกว่าการโต้ตอบต่อภาวการณ์แรงกดดันตามธรรมดาวิสัย ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วๆไป หรือมีความผิดพลาดในหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน การเข้าสังคม

สล็อตออนไลน์

สาเหตุของความบีบคั้นอาจมีเพียงอย่างเดียว หรือหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกัน ก็ได้
แรงกดดันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากครอบครัว ทำให้คือปัญหากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัว หรือกับทุกคนในครอบครัวก็ได้ หรือบางทีอาจคือปัญหาของชุมชน โดยฝูงชนที่เจอเหตุการณ์ด้วยกันบางทีอาจกำเนิดปัญหาเรื่องการปรับนิสัยได้ด้วยเหมือนกัน ได้แก่ ภาวะการเกิดสงคราม การโยกย้ายถิ่นฐานย้ายถิ่นที่อยู่ ฯลฯ
ความร้ายแรงของเรื่องไม่อาจจะพยากรณ์ความร้ายแรงของปฏิกิริยายาสนองตอบได้ คนที่มีจิตใจอ่อนแออาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีความไม่ดีเหมือนปกติเป็นอย่างมากต่อแรงกดดันในระดับที่ถือว่าต่ำหรือระดับปานกลางในช่วงเวลาที่คนอื่นบางทีอาจกำเนิดความผิดแปลกเพียงแค่เล็กๆน้อยๆทั้งๆที่ได้รับแรงกดดันอย่างหนักและก็ตลอด
โรคภาวการณ์ปรับพฤติกรรมไม่ปกตินี้ เป็นโรคที่มักพบ เจอได้ในทุกอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น ปริมาณวัยรุ่นชายใกล้เคียงกับวัยรุ่นหญิง ส่วนในกรุ๊ปคนแก่จะเป็นเพศเมียมากยิ่งกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า
กลุ่มวัยรุ่นมักมีความผิดธรรมดาทางด้านความประพฤติและก็การแสดงออก ส่วนในกรุ๊ปคนแก่รวมทั้งคนที่เจ็บป่วยโรคทางกายจะเจอรูปแบบของอารมณ์เหงาหงอยเป็นจุดเด่น
ปัจจัย

jumboslot

ต้นเหตุโดยตรงของโรคนี้ ก็คือภาวการณ์แรงกดดัน ลักษณะแรงกดดันจากภาวการณ์จิตสังคมที่มักพบ เป็นต้นว่า ปัญหามีต้นเหตุที่เกิดจากในครอบครัว หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ปัญหาเกี่ยวกับทางเรื่องการเงิน ความเจ็บไข้ทางร่างกาย หรือทางจิต ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวงจรชีวิตมนุษย์เรา ยกตัวอย่างเช่น วัยรุ่น การเริ่มมีรอบเดือนหนแรก การสมรส ฯลฯ หรือแรงกดดันอันอื่น ดังเช่น ภัยทางธรรมชาติ ระเบิด การรบ
ระดับของการโต้ตอบต่อแรงกดดันของผู้คนไม่ได้สมาคมอย่างไม่อ้อมค้อมกับระดับความร้ายแรงของแรงกดดัน แม้กระนั้นจะเป็นความสโมสรด้วยกันของต้นเหตุตั้งแต่นี้ต่อไป

 1. Stressorsหมายถึงรูปแบบของแรงกดดันที่เป็นต้นเหตุให้กำเนิดปัญหา
 2. Situational contextเป็นสภาพการณ์โอบล้อมในตอนนั้นของคนเจ็บ อย่างเช่น ขณะท้องใกล้ คลอด ได้ยินข่าวผัวได้รับอุบัติเหตุ
 3. Intrapersonal factorsเป็นเหตุสาเหตุในเพศผู้เจ็บป่วยเอง ยกตัวอย่างเช่น นิสัย แนวทางการปรับนิสัย ฯลฯ

เครดิตฟรี

โดยเขเพาะในกรุ๊ปบุคคลที่มีความผิดธรรมดาทางลักษณะท่าทาง หรือมีความผิดธรรมดาทางด้านสมองมาก่อน จะมีแรงต้านทานต่อแรงกดดันได้น้อยกว่าคนสามัญ ก่อปัญหาสภาวะการปรับตัวไม่ดีเหมือนปกติได้หลายครั้งกว่า
การดูแลรักษา
กรรมวิธีรักษาย้ำที่จิตบำบัดแบบช่วยเหลือ โดยอาศัยกรรมวิธีกลุ่มนี้ เป็น

 1. หาที่มาของภาวการณ์แรงกดดันให้กระจ่าง เข้าใจในเรื่องผลที่ได้ขึ้น รวมถึงกระบวนการสนองตอบของคนเจ็บ
 2. ประเมินระดับความร้ายแรงรวมทั้งช่วงเวลาความแปลกที่เกิดขึ้น
 3. ถ้าเจอความแตกต่างจากปกติทางใจเวชอื่นๆที่เกิดขึ้นให้กระทำการรักษา
 4. ประเมินบุคลิกลักษณะทั้งปวงของผู้เจ็บป่วย
 5. ให้คนไข้รู้เรื่องและก็สามารถระบายปัญหาสภาวะแรงกดดันด้านจิตใจออกมาได้
 6. ให้คำปรึกษาหรือกระตุ้นให้คนไข้มีวิธีการขจัดปัญหาที่ดียิ่งขึ้น

สล็อต

 1. สนับสนุน ให้กำลังใจ เพื่อคนไข้สามารถพบเจอต่อภาวการณ์แรงกดดันนั้นได้
 2. บางทีอาจนำเอากรรมวิธีรักษาอันอื่นมาประกอบกิจการช่วยเหลือ เป็นต้นว่า
  8.1 Family therapy ให้สมาชิกในครอบครัวด้วยกันแก้ไข
  8.2 Self help groups ให้มีการทำกรุ๊ปบำบัดรักษาด้วยกันในกรุ๊ปที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน
 3. กรณีคนเจ็บมีลักษณะเหงาหงอย กังวลสูง บางทีอาจพิเคราะห์ให้ยาความหนักใจลดลง หรือยาแก้เศร้า ในระยะเริ่มต้นเพื่อลดอาการที่ป่วยไข้ ช่วยทำให้คนไข้มีความเข้าใจสำหรับในการปรับพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้น