Levofloxacin ลีโวฟลอกซาซิน

Levofloxacin (ลีโวฟลอกซาซิน) เป็นยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ในการต่อสู้และยั้งยับเชื้อแบคทีเรียภายในร่างกาย โดยยาดังกล่าวมักใช้รักษาอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง ไซนัส ไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก และรักษาอาการหลอดลมอักเสบ หรือปอดบวม อีกทั้งยังใช้ในการรักษาและป้องกันโรคแอนแทรกซ์อีกด้วย ยาชนิดนี้มีทั้งแบบชนิดรับประทาน ชนิดยาฉีด และยาหยอดตา เครดิตฟรี การใช้ยา Levofloxacinยาชนิดนี้เป็นยาที่ควรใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และหากเป็นยาเม็ดควรอ่านคู่มือการใช้ยาอย่างละเอียด ในการใช้ยา

Read more

Levodopa เลโวโดปา

Levodopa (เลโวโดปา) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่เมื่อผ่านเข้าสู่สมองแล้วจะกลายเป็นสารสื่อประสาทโดปามีน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยอาจใช้ร่วมกับยา Carbidopa หรือยา Benserazide ตามการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วย ออกฤทธิ์ช่วยให้ร่างกายควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยาชนิดนี้ไม่ช่วยชะลออาการหรือรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดได้ เครดิตฟรี การใช้ยา Levodopaใช้ยาตามฉลากและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอห้ามใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยกว่าที่แพทย์สั่งหรือตามที่ฉลากระบุไว้ให้กลืนยาทั้งเม็ด โดยห้ามบดหรือเคี้ยว ยกเว้นได้รับคำสั่งจากแพทย์ และผู้ป่วยอาจแบ่งครึ่งเม็ดยาก่อนรับประทานได้ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตนเองแม้ยาจะไม่แสดงผลการรักษาดีเท่าที่ควรก็ตาม

Read more

Levetiracetam ลีวีไทราซีแทม

Levetiracetam (ลีวีไทราซีแทม) เป็นยากันชักที่อาจช่วยลดอาการชักได้หลายชนิด นำมาใช้รักษาอาการชักหรืออาจใช้ร่วมกับยาต้านชักชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจนำมาใช้รักษาโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Levetiracetamใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยา Levetiracetam ชนิดยาฉีดจะใช้หยดเข้าทางหลอดเลือดดำภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้นยา Levetiracetam ชนิดรับประทาน ผู้ป่วยสามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้หากลืมรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์หากสงสัยว่าตนรับประทานยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีระหว่างที่ใช้ยา ควรดื่มน้ำเปล่าให้มาก นอกจากแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำน้อยห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้

Read more

Leucovorin ลูวโคโวริน

Leucovorin (ลูวโคโวริน) เป็นกรดโฟลิกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งออกฤทธิ์ช่วยสร้างและรักษาเซลล์ที่ปกติ ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ (DNA) ที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็ง ใช้ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดหรือการใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ยาเมโธเทรกเสท ยาไพริเมทามีน ยาไตรเมโทพริม เป็นต้น ใช้ร่วมกับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งรักษาหรือป้องกันโรคความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง เช่น เกล็ดเลือดต่ำ ภาวะโลหิตจาง และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น

Read more

Lamivudine ลามิวูดีน

Lamivudine (ลามิวูดีน) เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่มเอ็นอาร์ทีไอ (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors NRTI) ที่ออกฤทธิ์ช่วยลดจำนวนเชื้อเอชไอวีในร่างกายของผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อเอชไอวี เช่น การติดเชื้อบางชนิด และมะเร็ง เป็นต้น โดยนำมาใช้ร่วมกับยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีชนิดอื่น เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมไปถึงนำมารักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังด้วย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ

Read more

Lactulose แล็กทูโลส

Lactulose (แล็กทูโลส) เป็นน้ำตาลสังเคราะห์ช่วยรักษาอาการท้องผูก เมื่อรับประทานเข้าไปตัวยาจะแตกออกในลำไส้ใหญ่แล้วออกฤทธิ์ด้วยการดึงน้ำจากร่างกายมายังลำไส้ใหญ่ ทำให้อุจจาระนิ่มลงและขับออกมาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคตับที่มีระดับแอมโมเนียในเลือดสูงโดยจะช่วยดูดแอมโมเนียมาที่ลำไส้แล้วขับออกไปทางทวารหนัก เครดิตฟรี การใช้ยา Lactuloseใช้ยาตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดหรือตามคำแนะนำบนฉลากยา ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดการรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการสับสน กระหายน้ำมาก ปัสสาวะมากขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ ปวดเมื่อยขา และกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ยาน้ำควรรับประทานโดยใช้ช้อนหรือถ้วยสำหรับวัดปริมาณเพื่อความแม่นยำ ไม่ควรใช้ช้อนธรรมดา หากไม่มีอุปกรณ์สำหรับวัดให้สอบถามจากเภสัชกรหากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หรือข้ามไปรับประทานยาครั้งต่อไปหากใกล้ถึงเวลา

Read more

Ketorolac คีโตโรแลค

Ketorolac (คีโตโรแลค) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) นำมาใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดหรือลดการอักเสบ ที่มีความรุนแรงปานกลางไปจนถึงรุนแรงมาก และมักจะใช้ก่อนหรือหลังขั้นตอนการแพทย์หรือการผ่าตัด แต่ไม่ได้นำมาใช้รักษาสาเหตุของโรคยานี้ รวมทั้งไม่นำมาใช้รักษาโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีอาการระยะยาว เช่น ข้ออักเสบ เป็นต้น เครดิตฟรี การใช้ยา Ketorolacควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสชักรควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร และควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพของยาปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับสุขภาพและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย และเพื่อลดความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารและผลข้างเคียงอื่น

Read more

Kanamycin กานามัยซิน

Kanamycin (กานามัยซิน) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ ออกฤทธิ์กำจัดหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยไม่สามารถใช้รักษาอาการหวัด ไข้หวัด หรือการติดเชื้อไวรัสได้ ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Kanamycin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ เครดิตฟรี การใช้ยา Kanamycinใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรดื่มน้ำเปล่าให้มาก

Read more

เบกกิ้งโซดากับการดูแลผิว

หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างว่า เบกกิ้งโซดา สามารถใช้เพื่อการดูแลผิวได้ เช่น ใช้เบกกิ้งโซดาขัดผิวกาย แล้วเบกกิ้งโซดาที่ว่านี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และเบกกิ้งโซดาเหมาะกับการดูแลผิวหน้าจริงหรือ สาวๆ ที่กำลังคิดจะใช้เบกกิ้งโซดากับผิวหน้า ได้รวบรวมข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของคุณในบทความนี้ เครดิตฟรี เบกกิ้งโซดา คืออะไรเบกกิ้งโซดา (Baking soda) หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว

Read more

เตือนเล็บปลอมเสี่ยงติดเชื้อ

ในปัจจุบันนี้การทำเล็บกำลังได้รับความนิยมกันอย่างมาก ทำให้ร้านทำเล็บต่างก็ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด แม้แต่คนที่ไม่ได้ไว้เล็บยาว ก็สามารถมีเล็บยาวสวยๆ ได้ด้วยการต่อเล็บปลอม แต่อาจมีน้อยคนนักที่จะตระหนักว่า เล็บปลอม สวยๆ ที่กำลังทำกันอยู่นั้น อาจนำมาพร้อมกับอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นได้ ซึ่งมีเรื่องอันตรายจากเล็บปลอมเหล่านี้มาฝากกัน เครดิตฟรี เล็บปลอม มีกี่ประเภทเล็บปลอมสวยๆ ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ เล็บอะคริลิค กับ

Read more