ไขข้อข้องใจกับผื่นผิวหนัง

ผื่นผิวหนัง เป็นความผิดปกติของสีผิว และลักษณะของผิว ที่เกิดจากการอักเสบ หรือจากสาเหตุอื่นๆ ผื่นผิวหนังมีหลายประเภท อาจเกิดในเพศหญิงบ่อยกว่าเพศชาย ส่งผลต่อผู้ป่วยทุกวัย อย่างไรก็ตาม อาการนี้สามารถรักษาได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยง

เครดิตฟรี

คำจำกัดความ
ผื่นผิวหนังคือ
ผื่นผิวหนัง (Skin Rash) เป็นความผิดปกติของสีผิว และลักษณะของผิว ที่เกิดจากการอักเสบ หรือจากสาเหตุอื่นๆ ผื่นผิวหนังมีหลายประเภท ได้แก่

โรคผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema)
โรคอีสุกอีใส
โรคเริม
ผดร้อน (Heat rash)
ผื่นผ้าอ้อม (Diaper rash)
โรคลายม์ (Lyme disease)
ลมพิษ
ผื่นผิวหนังพบบ่อยแค่ไหน
อาการนี้เกิดขึ้นทั่วไป อาจเกิดในเพศหญิงบ่อยกว่าเพศชาย ส่งผลต่อผู้ป่วยทุกวัย อย่างไรก็ตาม อาการนี้สามารถรักษาได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ
อาการของผื่นผิวหนัง
อาการทั่วไป ได้แก่

คัน
ผิวหนังแดง
ลักษณะผิวหนังหนาและเหมือนหนังสัตว์ อันเนื่องมาจากการเกาจากเหตุผิวแห้ง เป็นเกล็ดหรือบริเวณผิวเกาะเป็นแผ่นแข็ง
เกิดตุ่มหนอง
ผิวหนังติดเชื้อ
อาจมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์

สล็อต

ควรพบหมอเมื่อใด
คุณควรพบหมอหากเกิดอาการดังต่อไปนี้

อาการผื่นรุนแรงขึ้น
หากมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ตุ่มเลือดออก บวม ผิวหนังลอก มีไข้ ปวดตัว ปวดข้อ และอื่นๆ
หากเกิดอาการเจ็บบริเวณผื่น
หากมีตุ่มใสขนาดใหญ่ใกล้บริเวณที่เกิดผื่น
หากอาการผื่นทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ หรือรบกวนการนอนหลับ
หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนเกิดอาการต่างกัน วิธีที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์ถึงการรักษาที่ดีที่สุด

สาเหตุ
สาเหตุของอาการผื่นผิวหนัง
ภูมิแพ้
การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
แมลงกัดต่อย
แพ้พืชบางชนิด
ความเครียด
แพ้มลภาวะ
การติดเชื้อรา
ความร้อน
โรคบางชนิด เช่น โรคอีสุกอีใส หรือ โรคงูสวัด
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

สล็อตออนไลน์

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดผื่นผิวหนัง
ประวัติการแพ้หรืออาการหอบหืดที่รุนแรงขึ้น สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผื่นผิวหนัง นอกจากนี้ การอยู่นอกบ้านสามารถเพิ่มโอกาสการเกิดผื่นผิวหนังจากพืชหรือเเมลงเป็นพิษได้

Know the basics
ผื่นผิวหนังคือ
ผื่นผิวหนัง (Skin Rash) เป็นความผิดปกติของสีผิว และลักษณะของผิว ที่เกิดจากการอักเสบ หรือจากสาเหตุอื่นๆ

ผื่นผิวหนังมีหลายประเภท ได้แก่

โรคผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema)
โรคอีสุกอีใส
โรคเริม
ผดร้อน (Heat rash)
ผื่นผ้าอ้อม (Diaper rash)
โรคลายม์ (Lyme disease)
ลมพิษ
ผื่นผิวหนังพบบ่อยแค่ไหน
อาการนี้เกิดขึ้นทั่วไป อาจเกิดในเพศหญิงบ่อยกว่าเพศชาย ส่งผลต่อผู้ป่วยทุกวัย อย่างไรก็ตาม อาการนี้สามารถรักษาได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Know the symptoms
อาการของผื่นผิวหนัง
อาการทั่วไป ได้แก่

jumboslot

คัน
ผิวหนังแดง
ลักษณะผิวหนังหนาและเหมือนหนังสัตว์ อันเนื่องมาจากการเกาจากเหตุผิวแห้ง เป็นเกร็ดหรือบริเวณผิวเกาะเป็นแผ่นแข็ง
เกิดตุ่มหนอง
ผิวหนังติดเชื้อ
อาจมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด
คุณควรพบหมอหากเกิดอาการดังต่อไปนี้

อาการผื่นรุนแรงขึ้น
หากมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ตุ่มเลือดออก บวม ผิวหนังลอก มีไข้ ปวดตัว ปวดข้อ และอื่นๆ
หากเกิดอาการเจ็บบริเวณผื่น
หากมีตุ่มใสขนาดใหญ่ใกล้บริเวณที่เกิดผื่น
หากอาการผื่นทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ หรือรบกวนการนอนหลับ
หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนเกิดอาการต่างกัน วิธีที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์ถึงการรักษาที่ดีที่สุด

Know the causes
สาเหตุของอาการผื่นผิวหนัง
ภูมิแพ้
การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
แมลงกัดต่อย
แพ้พืชบางชนิด
ความเครียด
แพ้มลภาวะ
การติดเชื้อรา
ความร้อน
โรคบางชนิด เช่น โรคอีสุกอีใส หรือ โรคงูสวัด
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
Know the risk factors
ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดผื่นผิวหนัง
ประวัติการแพ้หรืออาการหอบหืดที่รุนแรงขึ้น สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผื่นผิวหนัง นอกจากนี้ การอยู่นอกบ้านสามารถเพิ่มโอกาสการเกิดผื่นผิวหนังจากพืชหรือเเมลงเป็นพิษได้

slot

Understand the diagnosis & treatment
ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการผื่นผิวหนัง
อาการผื่นผิวหนังสามารถบ่งชี้ได้โดยการตรวจผิวหนังชั้นนอก แพทย์ผิวหนังจะประเมินประเภทของผื่นตามลักษณะที่ปรากฎ ความหนา สีและขนาด อาการกดเจ็บ และสาเหตุของการเกิดผื่นบนร่างกาย

การรักษาอาการผื่นผิวหนัง
อาการผื่นผิวหนังส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง และสามารถรักษาให้หายได้ เน้นการรักษาอาการสำหรับผื่นผิวหนังทั่วไป อาจต้องมีการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในกรณีรุนแรงและผื่นลามอย่างรวดเร็ว

ผู้ป่วยสามารถหาซื้อยาบรรเทาอาการ เช่น ยาอะเซตามิโนเฟนไอบูโพร เฟนจากร้านขายยาทั่วไป ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนใช้ยา และปฏิบัติตามคำแนะนำในใบสั่งยา ห้ามเพิ่มปริมาณยา หรือระยะเวลาในการใช้ยา เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ยาเหล่านี้ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและตับ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง
การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่อาจช่วยจัดการกับผื่นผิวหนัง
การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง ที่อาจช่วยคุณรับมือกับอาการนี้ ได้แก่

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งก่อภูมิแพ้
ทำให้ผิวหนังที่เป็นผื่นเย็นลง
แช่บริเวณที่เป็นผื่นในคอลลอยดัลโอ้ตมีลผสมกับน้ำอุ่น
ทาครีมแก้คัน เช่น ไฮโดรคอร์ติโซน (hydrocortisone) หรือคาลาไมน์โลชั่น
สวมเสื้อผ้าสบายๆ
หากคุณมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อความเข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ