Leucovorin ลูวโคโวริน

Leucovorin (ลูวโคโวริน) เป็นกรดโฟลิกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งออกฤทธิ์ช่วยสร้างและรักษาเซลล์ที่ปกติ ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ (DNA) ที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็ง ใช้ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดหรือการใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ยาเมโธเทรกเสท ยาไพริเมทามีน ยาไตรเมโทพริม เป็นต้น ใช้ร่วมกับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งรักษาหรือป้องกันโรคความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง เช่น เกล็ดเลือดต่ำ ภาวะโลหิตจาง และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

เครดิตฟรี

การใช้ยา Leucovorin
โดยทั่วไปจะใช้ยานี้ในสถานพยาบาล ซึ่งควรใช้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
การใช้ยา Leucovorin เพื่อรักษาภาวะใช้ยาเกินขนาด ควรเริ่มใช้ยาให้เร็วที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และควรใช้ยาเวลาเดียวกันทุกวัน
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจบ่อยครั้ง เพื่อให้แพทย์สามารถระบุระยะเวลาในการใช้ยารักษาได้
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที แม้ว่าโดยปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย แต่การใช้ยา Leucovorin เกินกว่าปริมาณที่กำหนดอาจทำให้ยาอื่น ๆ ลดประสิทธิภาพลงได้
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น แสงแดด และความร้อน

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยา Leucovorin
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้อาหาร สารใด ๆ รวมไปถึงยาอื่น ๆ โดยเฉพาะยารักษาอาการชักบางชนิด เช่น ฟีโนบาร์บิทัล และเฟนิโทอิน เป็นต้น
แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดใด ๆ
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางที่มีสาเหตุจากการขาดวิตามินบี 12 ไม่ควรใช้ยานี้
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากป่วยเป็นโรคตับ โรคไต มีปัญหาในการหายใจ และมีภาวะขาดน้ำ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Leucovorin
การใช้ยา Leucovorin โดยส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียง แต่หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ มีผื่นขึ้น หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม เวียนศีรษะรุนแรง เป็นต้น

jumboslot

มีปัญหาในการกลืน หรือหายใจติดขัด
คัน
ท้องเสีย
นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

slot