Levetiracetam ลีวีไทราซีแทม

Levetiracetam (ลีวีไทราซีแทม) เป็นยากันชักที่อาจช่วยลดอาการชักได้หลายชนิด นำมาใช้รักษาอาการชักหรืออาจใช้ร่วมกับยาต้านชักชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจนำมาใช้รักษาโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

เครดิตฟรี

การใช้ยา Levetiracetam
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ยา Levetiracetam ชนิดยาฉีดจะใช้หยดเข้าทางหลอดเลือดดำภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น
ยา Levetiracetam ชนิดรับประทาน ผู้ป่วยสามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้
หากลืมรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์
หากสงสัยว่าตนรับประทานยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ระหว่างที่ใช้ยา ควรดื่มน้ำเปล่าให้มาก นอกจากแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำน้อย
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยา Levetiracetam
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากเป็นผู้ป่วยที่ไตทำงานผิดปกติหรือกำลังฟอกไต เนื่องจากยา Levetiracetam อาจต้องถูกปรับลดปริมาณลงเมื่อใช้กับผู้ป่วยที่ไตผิดปกติ
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่ง
ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการชัก และหากหยุดใช้ยาก็ต้องค่อย ๆ หยุดยาตามที่แพทย์สั่ง
ยานี้อาจทำให้อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป หากเกิดความผิดปกติใด ๆ ให้ไปปรึกษาแพทย์
ยา Levetiracetam อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงได้ อย่างภาวะแองจิโออีดีมา (Angioedema) หรืออาการบวมรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ใบหน้าบวม มือบวม ริมฝีปากบวม ตาบวม ลิ้นบวม หรือคอบวม มีปัญหาในการหายใจและการกลืน หรือเสียงแหบผิดปกติ ซึ่งหากพบอาการผิดปกติดังกล่าวให้รีบแจ้งแพทย์ทันที
ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงได้สูง
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้กับเด็ก และใช้ยาอย่างระมัดระวังเสมอ
เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีที่ใช้ยานี้ อาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอยู่บ่อยครั้ง
ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ และยานี้อาจออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ในขณะที่กำลังตั้งครรภ์
สตรีที่ให้นมบุตรหรือวางแผนให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Levetiracetam
การใช้ยา Levetiracetam อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ ท้องเสีย เวียนศีรษะ ง่วงนอน คัดจมูก ระคายเคืองคอและจมูก ปวดท้อง นอนไม่หลับ รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน และไม่อยากอาหาร เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์
หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
กลุ่มอาการสตีเวนส์–จอห์นสัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ผิวหนังและเยื่อบุผิวทั่วร่างกาย
มีการติดเชื้อ ซึ่งอาจมีอาการบางอย่าง เช่น มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอรุนแรง เจ็บหู เจ็บไซนัส ไอ มีเสมหะมาก เสมหะเปลี่ยนสี เจ็บเวลาปัสสาวะ มีแผลในปาก และแผลหายช้า เป็นต้น
ง่วงนอนมาก รู้สึกเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย มากผิดปกติ

jumboslot

การทรงตัวเปลี่ยนแปลง การเดินผิดปกติ
มีเลือดออกหรือมีรอยฟกช้ำผิดปกติโดยไม่สามารถอธิบายได้
ปวดศีรษะมาก เวียนศีรษะรุนแรง หรือหมดสติ
อาการชักรุนแรงขึ้น หรือมีอาการเหมือนก่อนใช้ยา
ประสาทหลอน
นอกจากนี้ ยา Levetiracetam ชนิดยาฉีด อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ใช้มีความคิดฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายได้ โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้น หากพบว่ามีอาการ เช่น ซึมเศร้า ประหม่า กระสับกระส่าย หงุดหงิด โรคแพนิค อารมณ์เปลี่ยนแปลง มีอาการแย่ลงหรือมีอาการใหม่เกิดขึ้น เป็นต้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ก็ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

slot