Octreotide ออกทรีโอไทด์

Octreotide (ออกทรีโอไทด์) เป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยช่วยยับยั้งฮอร์โมนต่าง ๆ และลดการไหลเวียนของเลือดในระบบทางเดินอาหาร จึงนำมาใช้รักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร รักษาภาวะอะโครเมกาลี (Acromegaly) ซึ่งเกิดจากร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนออกมามากเกิน ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดตับอ่อน รักษาเนื้องอกบางชนิด รักษาอาการท้องเสียจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคมะเร็ง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Octreotide มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ เครดิตฟรี

Read more

Nystatin ไนสแตติน

Nystatin (ไนสแตติน) เป็นยาต้านเชื้อราที่มีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ใช้รักษาการติดเชื้อราตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เชื้อราในช่องปาก ช่องคลอด ลำไส้ ผิวหนัง และเยื่อเมือก นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยา Nystatinใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า

Read more

NSAIDs เอ็นเสด

NSAIDs (เอ็นเสด) ชื่อเต็มคือ Non-Steroidal Anti-Inflammatory เป็นกลุ่มยาแก้อักเสบชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้มากในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวด บวม หรืออักเสบต่าง ๆ เช่น แก้ปวด ลดไข้ ใช้รักษาโรคข้ออักเสบต่าง ๆ โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดกระดูก

Read more

Nortriptyline นอร์ทริปไทลีน

Nortriptyline (นอร์ทริปไทลีน) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มไตรไซคลิก ออกฤทธิ์โดยปรับสมดุลสารเคมีในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ อาจนำมารักษาเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอน หรืออาการป่วยอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ได้เช่นกัน เครดิตฟรี การใช้ยา Nortriptylineอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ใช้ยาเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่งหลังใช้ยา อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กว่าอาการจะดีขึ้น ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้น และไม่ควรหยุดใช้ยาเองกะทันหัน

Read more

Norfloxacin นอร์ฟลอกซาซิน

Norfloxacin (นอร์ฟลอกซาซิน) เป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่มยาควิโนโลน (Quinolone) ซึ่งมีกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยยานอร์ฟลอกซาซินจะนำมาใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรคหนองใน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร แต่ไม่มีผลต่อการรักษาเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม ยานี้มีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมาก ดังนั้น การใช้ยาควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร เครดิตฟรี การใช้ยา Norfloxacinก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด และหากมีความสงสัยใด ๆ

Read more

Norethisterone นอร์อิทิสเตอโรน

Norethisterone (นอร์อิทิสเตอโรน) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกาย โดยออกฤทธิ์ปรับฮอร์โมนเพื่อรักษาอาการด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ภาวะประจำเดือนมาผิดปกติ รวมถึงใช้เพื่อเลื่อนประจำเดือนและคุมกำเนิด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยา Norethisterone มีข้อควรระวังในการใช้หลายประการ จึงควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนใช้ยาทุกครั้ง เครดิตฟรี การใช้ยา Norethisteroneใช้ยาตามปริมาณที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

Read more

Norepinephrine นอร์อิพิเนฟริน

Norepinephrine (นอร์อิพิเนฟริน) เป็นยาที่มีลักษณะคล้ายกันกับอะดรีนาลีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เอง มีฤทธิ์ช่วยหดหลอดเลือด เพิ่มความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด ทางการแพทย์จึงสังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นเพื่อนำมาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยา Norepinephrineยา Norepinephrinee ใช้โดยการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับยานี้ที่โรงพยาบาล ระยะเวลาในการให้ยามักขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย บางรายอาจต้องใช้ยานี้เป็นเวลาหลายวันระหว่างที่ใช้ยา Norepinephrine แพทย์หรือพยาบาลจะสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

Read more

Nitroglycerin ไนโตรกลีเซอริน

Nitroglycerin (ไนโตรกลีเซอริน) คือ ยาขยายหลอดเลือดในกลุ่มไนเตรต ที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น เพื่อลดภาวะขาดออกซิเจน รักษาและป้องกันอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หรืออาจใช้รักษาควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง ในระหว่างการผ่าตัดด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Nitroglycerinก่อนใช้ยา Nitroglycerin ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการใช้ยารักษา อาหารเสริม หรือสมุนไพรต่าง ๆ โดยเฉพาะก่อนเข้ารับการผ่าตัดหรือการรักษาทำหัตถการใด ๆ

Read more

Nitrofurantoin ไนโตรฟูแรนโทอิน

Nitrofurantoin (ไนโตรฟูแรนโทอิน) เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย นำมาใช้รักษาและป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วยยา Nitrofurantoin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ เครดิตฟรี การใช้ยา Nitrofurantoinใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยา Nitrofurantoin พร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารทันทีในการใช้ยาชนิดสารละลาย

Read more

Nifedipine ไนเฟดิปีน

Nifedipine (ไนเฟดิปีน) เป็นยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) มีกลไกการออกฤทธิ์ช่วยคลายกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้น ยาไนเฟดิปีนนำมาใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือป้องกันการเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด และอาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่น ๆ ได้ เช่น รักษาโรคเรเนาด์ (Raynaud’s Syndrome) ป้องกันป้องกันอาการไมเกรน หรือการคลอดก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม

Read more