Loperamide โลเพอราไมด์

Loperamide (ยาโลเพอราไมด์) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องเสียแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง แต่ไม่สามารถใช้รักษาสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ท้องเสียได้ จึงห้ามใช้กับอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยยามีกลไกการออกฤทธิ์ช่วยทำให้การบีบตัวของลำไส้และทำให้น้ำในอุจจาระลดลง อย่างไรก็ตาม ยา Loperamide มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เครดิตฟรี การใช้ยา Loperamideควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรยานี้สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากกว่าที่แพทย์แนะนำ หรือใช้เป็นเวลานานกว่า 48 ชั่วโมง

Read more

Lithium ลิเทียม

Lithium (ลิเทียม) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีและการทำงานในสมอง ใช้รักษาหรือป้องกันการเกิดซ้ำของกลุ่มอาการแมเนีย (Mania Episodes) ซึ่งเป็นภาวะอารมณ์ดีตื่นตัวผิดปกติจนทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพลาร์ และอาจใช้รักษาภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภท กลุ่มโรคขาดความยับยั้งชั่งใจ (Impulse Control Disorders) หรือ​อาการผิดปกติทางจิตบางภาวะของเด็ก เครดิตฟรี การใช้ยา Lithiumยา Lithium มีอยู่หลายชนิดและปริมาณที่ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น

Read more

Lisinopril ลิซิโนพริล

Lisinopril (ลิซิโนพริล) เป็นยาต้านเอนไซม์เอซีอี (ACE Inhibitor) ที่ออกฤทธิ์ช่วยคลายหลอดเลือด ทำให้ความดันโลหิตลดลง โดยนำมาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง รักษาโรคไตจากเบาหวาน ใช้หลังการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด และยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ ในการรักษาภาวะหัวใจวายอีกด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Lisinoprilใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยใด

Read more

Lincomycin ลินโคมัยซิน

Lincomycin (ลินโคมัยซิน) เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์โดยกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย อาจนำมารักษาผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียและแพ้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน ใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยปริมาณการใช้ยาจะแตกต่างกันไปตามอายุหรืออาการของผู้ป่วยตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยา Lincomycinในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยา Lincomycin ในรูปแบบของยาฉีด ซึ่งจะฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อหรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำแพทย์อาจสอนวิธีการฉีดยาด้วยตนเองที่บ้าน แต่ไม่ควรฉีดยาด้วยตนเองหากผู้ป่วยยังไม่เข้าใจขั้นตอนการฉีดยาอย่างถูกต้องชัดเจนห้ามใช้เข็มฉีดยาที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเลือดหลังการใช้งานให้นำเข็มฉีดยาเก็บเข้าปลอกและควรเก็บเข็มฉีดยาให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สล็อต คำเตือนในการใช้ยา Lincomycinบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา

Read more

Lidocaine ลิโดเคน

Lidocaine (ลิโดเคน) เป็นยาชาที่ใช้ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ออกฤทธิ์โดยระงับสัญญาณประสาท ทำให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบที่ฉีดยาไร้ความรู้สึก นำมาใช้ป้องกันและระงับอาการปวดตามตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายในระหว่างขั้นตอนการตรวจหรือการรักษาทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัด การใส่สายสวน รวมทั้งใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ บรรเทาอาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด รักษาแผลไหม้ แผลถลอก หรือแมลงกัดต่อย และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี

Read more

Levonorgestrel ลีโวนอร์เจสเตรล

Levonorgestrel (ลีโวนอร์เจสเตรล) คือ ยาคุมกำเนิดที่เป็นฮอร์โมนโปรเจสตินสังเคราะห์ มีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยป้องกันการตกไข่ในช่วงรอบเดือน รวมทั้งทำให้ของเหลวในช่องคลอดเหนียวตัวขึ้น และช่วยให้เยื่อบุโพรงมดลูกเปลี่ยนแปลงจนอสุจิผ่านเข้าไปปฏิสนธิยากขึ้น นำมาใช้ในการคุมกำเนิดฉุกเฉิน กรณีที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ใช้เครื่องมือสำหรับคุมกำเนิดไม่ถูกวิธี หรือการคุมกำเนิดล้มเหลว เช่น ถุงยางแตก ถุงยางรั่ว เป็นต้น รวมไปถึงกรณีถูกคุกคามทางเพศจนเสี่ยงเกิดการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ยานี้ยังใช้รักษาภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติ ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือน และอาจใช้รักษาโรคอื่น

Read more