ไซโคลฟอสฟาไมด์

ไซโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide) เป็นยากดภูมิคุ้มกัน ใช้รักษาโรคมะเร็ง และกลุ่มอาการไตรั่ว (Nephrotic Syndrome) ออกฤทธิ์โดยการชะลอและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรอย่างละเอียดก่อนใช้ยา

เครดิตฟรี

การใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์
ห้ามเริ่มหรือหยุดใช้ยา รวมถึงเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด กัด หรือเคี้ยว และจะรับประทานยาพร้อมมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้
หากยาแตกหรือป่นเป็นผง ห้ามสัมผัสยาเด็ดขาด และหากยาโดนมือหรือเข้าตา ให้รีบล้างออกทันที
หากต้องรับประทานยาวันละครั้ง แต่แพทย์ไม่ได้ระบุเวลาไว้ ให้รับประทานยาตอนเช้า และห้ามรับประทานยาตอนกลางคืน
ระหว่างใช้ยา ให้ไปรับการตรวจเลือดตามที่แพทย์กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
ปัสสาวะบ่อย ๆ และดื่มน้ำมาก ๆ หากแพทย์ไม่ได้กำหนดให้ลดปริมาณการดื่มน้ำ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์
แจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อยู่ หากต้องฉีดวัคซีนอื่น ๆ
หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงควรคุมกำเนิดจนกว่าจะหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี ส่วนผู้ชายควรคุมกำเนิดจนหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือน และควรเลือกวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ
หากตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา หรือภายใน 1 ปีหลังจากเลิกใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
สำหรับยาแบบฉีด ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเสมอ
ควรเก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาครั้งถัดไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเพื่อทดแทน

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์
ผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบใด ๆ ในยาไซโคลฟอสฟาไมด์ รวมถึงยาเคมีบำบัดกลุ่มแอลคีเลติ้ง เอเจนท์ หรือยาชนิดอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
ผู้ที่ตั้งครรภ์ กำลังให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และอาจทำให้แท้งได้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากเพิ่งทำเคมีบำบัด หรือรับการเอกซเรย์เมื่อไม่นานมานี้
หากเป็นโรคไขกระดูก หรือโรคทางเดินปัสสาวะอุดตัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
หากต้องผ่าตัด หรือศัลยกรรมช่องปาก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อยู่ รวมถึงแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ท่านอื่น ๆ ทราบด้วยว่ากำลังใช้ยาชนิดนี้ก่อนรับการรักษาใด ๆ
ระมัดระวังอันตรายจากของมีคมบาด หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ เพราะยาอาจมีผลข้างเคียงทำให้เลือดออกง่ายขึ้น โดยควรเลือกใช้แปรงสีฟันแบบขนแปรงนุ่ม และใช้เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแทนใบมีดโกนระหว่างที่ใช้ยา
หลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้สายตามากในระหว่างที่ใช้ยานี้
ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ที่ติดเชื้อ เป็นไข้หรือหวัด เพราะยาอาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี อาจเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงสูง ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง
ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อาจเกิดปฏิกิริยาเมื่อใช้ร่วมกับยาบางชนิด ผู้ป่วยจึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงวิตามิน อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือยาต่าง ๆ ที่เคยใช้หรือกำลังใช้อยู่ โดยเฉพาะยาต่อไปนี้
ยาอัลโลพูรินอล
ยาไฮโดรคอร์ติโซน
ยาคอร์ติโซน อะซิเตท
ยาดอกโซรูบิซิน
ยาฟีโนบาร์บิทัล

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์
ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อาจมีผลข้างเคียงทำให้ประจำเดือนไม่มา หรืออาจหยุดการผลิตน้ำอสุจิที่อาจส่งผลให้เป็นหมัน และเสี่ยงเผชิญภาวะมีบุตรยากทั้งในเพศชายและเพศหญิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือคงอยู่ถาวรแล้วแต่กรณี ผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงและวิธีการใช้ยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาเสมอ
นอกจากนี้ ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้ เช่น
ผมร่วง
ผิวหนังและเล็บดำคล้ำ
คลื่นไส้ อาเจียน
มีเลือดออกง่ายขึ้น
เยื่อบุช่องปากอักเสบ
ฮอร์โมนต้านปัสสาวะหลั่งผิดปกติ
การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตถูกรบกวน
ปัญหาเกี่ยวกับปอด เช่น เกิดพังผืดในปอด
ภูมิแพ้รุนแรงแบบเฉียบพลันเกิดการกดภูมิคุ้มกันรุนแรง

jumboslot

ไขกระดูกฝ่อ
กระเพาะปัสสาวะอักเสบและมีเลือดออก
ภาวะพิษต่อหัวใจ หรือหัวใจวาย
ระดับโซเดียมลดลง จนอาจเกิดอาการหายใจลำบาก ชัก หมดสติ และเสียชีวิตได้
หากอาการจากผลข้างเคียงดังกล่าวเป็นอาการรุนแรง อาการไม่ทุเลาลง หรือทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

slot