ไซโปรเฮปตาดีน

ไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเวลาเกิดอาการแพ้ ถูกนำมาใช้ในการรักษาหรือลดอาการแพ้ เช่น โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล อาหาร เลือดหรือพลาสมา และยังนำมาใช้รักษาลมพิษชนิดไม่รุนแรงหรือไม่ซับซ้อน หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่น ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา ไซโปรเฮปตาดีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

เครดิตฟรี

การใช้ยาไซโปรเฮปตาดีน
ควรใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและใช้ตามคำแนะนำบนฉลากอย่างรอบคอบ
รับประทานยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ และหากใช้ยาชนิดน้ำ ควรกำหนดขนาดยาโดยการใช้ช้อนตวงยาหรืออุปกรณ์สำหรับวัดขนาดยาโดยเฉพาะ และไม่ควรใช้ช้อนโต๊ะเพราะอาจทำให้ขนาดยาไม่ถูกต้อง
ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากมีข้อสงสัยถึงวิธีการใช้ยา ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจ
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

สล็อต

คำเตือนของการใช้ยาไซโปรเฮปตาดีน
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากเคยมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาไซโปรเฮปตาดีน รวมทั้งหากมีประวัติอาการแพ้อื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ
ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากกำลังใช้ยาอื่น ๆ ได้แก่ ยาที่สั่งจายโดยแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะตัวยาอาจมีปฏิกิริยาต่อกันและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้
ยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงซึม หรือทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยานี้ไม่ควรขับรถ ไม่ควรใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหากกำลังใช้ยาอื่น ๆ ที่อาจมีผลให้เกิดอาการง่วงซึม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่
โรคหืด และโรคถุงลมโป่งพอง
ต้อหิน
โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไต
อาการชัก
มีแผลหรือมีการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
ปัสสาวะลำบาก อาจเนื่องมาจากต่อมลูกหมากโต
ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็กแรกเกิดหรือทารกที่คลอดก่อนกำหนด
ไม่ควรใช้ยานี้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่าย เช่น เวียนศีรษะ ง่วงซึม และความดันต่ำ
หากใช้ยานี้กับเด็กควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เด็กมีสภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น
หากใช้ยากับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ควรระมัดระวังอย่างมาก เพราะยังไม่ได้รับการรับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา
ผู้ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์ แสงจากหลอดไฟ หรือการทำสีผิวแทน หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดและสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันแสง เพราะยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยไวต่อแสงแดดหรือแสงไฟได้
ยานี้อาจรบกวนการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบควรปรึกษาแพทย์ก่อน
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ หากกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาด้านทันตกรรมใด ๆ
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยา รวมไปถึงปรึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย หรือผลกระทบจากการใช้ยา
ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากกำลังใช้ยาอื่น ๆ โดยเฉพาะยาต่อไปนี้ เพราะอาจทำปฏิกิริยากับยาไซโปรเฮปตาดีน ได้
ยารักษาโรคซึมเศร้า (MAOIs) เช่น ยาฟีเนลซีน เพราะอาจเพิ่มโอกาสให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาไซโปรเฮปตาดีน
กลุ่มยาเอสเอสอาร์ไอ (SSRIs) หรือยาต้านอารมณ์เศร้า เช่น ยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) เพราะยาไซโปรเฮปตาดีน อาจทำให้ยากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพน้อยลง

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไซโปรเฮปตาดีน
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยต่อไปนี้ หากเป็นอย่างต่อเนื่องและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
เวียนศีรษะ ง่วงซึม
มองเห็นไม่ชัด
ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
คลื่นไส้
ท้องผูก
สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น
กระสับกระส่าย หงุดหงิด
หากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงมากดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์โดยเร็ว
มีอาการแพ้รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น ลมพิษ คัน หายใจลำบาก แน่นหน้าอก มีอาการบวมบริเวณปาก ริมฝีปาก ลิ้น และใบหน้า
มีอาการสับสน หรือจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
เป็นลม
หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ
มีไข้ หนาวสั่น หรือเจ็บคออย่างต่อเนื่อง

jumboslot

อาการประสาทหลอน
อาการชัก
อาการสั่น ประสิทธิภาพการประสานงานกันของร่างกายลดลง
เวียนศีรษะรุนแรงหรือต่อเนื่อง
อ่อนเพลีย
เบื่ออาหารรุนแรงหรือต่อเนื่อง
มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับรุนแรงและต่อเนื่อง
มีปัญหาในการปัสสาวะ ปัสสาวะสีเข้ม
เกิดรอยช้ำหรือมีเลือดออกผิดปกติ
ปวดท้องหรือปวดหลังผิดปกติ
ตาเหลืองหรือผิวเหลือง
นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

slot