Pantoprazole แพนโทพราโซล

Pantoprazole (แพนโทพราโซล) คือ ยาชนิดหนึ่งในกลุ่มยายับยั้งการหลั่งกรดแบบโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ (Proton Pump Inhibitor) โดยแพนโทพราโซลจะลดการหลั่งกรดภายในกระเพาะให้น้อยลง ยาชนิดนี้มักใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน โรคแผลในกระเพาะอาหาร อาการกรดไหลย้อนเข้าหลอดคอ (Erosive Esophagitis) หรืออาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรดในกระเพาะ เช่น กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน (Zollinger-Ellison Syndrome)

Read more

Pancrelipase แพนคริเอไลเปส

Pancrelipase (แพนคริเอไลเปส) เป็นเอนไซม์ทดแทนสำหรับรักษาโรคที่เกิดจากภาวะขาดเอนไซม์บางชนิด อย่างโรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง ท่อตับอ่อนอุดตัน มะเร็งตับอ่อน หรือใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตับอ่อนหรือลำไส้ โดยยานี้จะช่วยเพิ่มปริมาณเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารในร่างกายแทนที่ตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตออกมาได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังอาจนำมาใช้รักษาภาวะอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Pancrelipase เป็นการรวมเอนไซม์หรือโปรตีนทั้ง 3 ชนิดเข้าด้วยกัน

Read more

Oxytocin ออกซิโทซิน

Oxytocin (ออกซิโทซิน) คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่กระตุ้นการทำงานของมดลูก ซึ่งทางการแพทย์ได้นำมาใช้เพื่อกระตุ้นการคลอดหรือเพิ่มการบีบตัวของมดลูกในระหว่างการคลอดบุตร รวมทั้งใช้รักษาอาการตกเลือดหลังคลอด และกระตุ้นการทำงานของมดลูกในผู้หญิงที่มีภาวะแท้งคุกคาม ยาชนิดนี้ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาอันตราย เครดิตฟรี การใช้ยา OxytocinOxytocin เป็นยาที่ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยจึงต้องได้รับยาดังกล่าวตามคำแนะนำของแพทย์และภายในโรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งก่อนใช้ยาผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงปัญหาสุขภาพและประวัติการแพ้ยา รวมทั้งแจ้งเกี่ยวกับยาชนิดอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่แพทย์จะพิจารณาปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยา Oxytocin จากปัจจัยต่าง ๆ

Read more

Oxymetazoline ออกซี่เมตาโซลีน

Oxymetazoline (ออกซี่เมตาโซลีน) เป็นยาแก้คัดจมูกที่ออกฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือดบริเวณจมูกหดตัว ใช้ลดอาการบวมและคัดแน่นจมูกเนื่องจากหลอดเลือดขยายตัวจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ภูมิแพ้ ไข้หวัดทั่วไป การจาม ไซนัสอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจใช้ลดอาการบวมแดงของเยื่อบุตาด้วย เครดิตฟรี การใช้ Oxymetazolineใช้ยาตามฉลากหรือตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอไม่ควรใช้ยาชนิดพ่นมากกว่า

Read more

Oxycodone ออกซิโคโดน

Oxycodone (ออกซิโคโดน) เป็นยาระงับอาการปวดในกลุ่มโอปิออยด์ ออกฤทธิ์ต่อสมองโดยช่วยลดการรับความรู้สึกของร่างกายและการตอบสนองต่ออาการเจ็บปวด นำมาใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางจนถึงรุนแรง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Oxycodone มีข้อห้ามใช้และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ เครดิตฟรี การใช้ยา Oxycodoneใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอควรรับประทานยา Oxycodone

Read more