Phenylephrine ฟีนิลเอฟรีน

Phenylephrine (ฟีนิลเอฟรีน) เป็นยาลดอาการบวมของหลอดเลือดภายในโพรงจมูก ใช้รักษาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก ลดอาการบวมของท่อระบายของเหลวจากหูชั้นใน นอกจากนี้ อาจใช้รักษาอาการอื่น ๆ เช่น เพิ่มความดันโลหิตในผู้ป่วยภาวะความดันต่ำ ใช้เป็นยาขยายรูม่านตา รักษาริดสีดวงทวาร และภาวะหัวใจเต้นเร็วบางชนิดด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Phenylephrineควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ใช้ยานานเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่งควรใช้ยาแต่ละชนิดให้ถูกต้อง เช่น

Read more

Phenobarbital ฟีโนบาร์บิทัล

Phenobarbital (ฟีโนบาร์บิทัล) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก และกลุ่มยากดประสาท ช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับในระยะสั้น และช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวล ความรู้สึกตึงเครียด ความรู้สึกหวาดกลัวได้ ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางจึงทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสงบ ผ่อนคลายและหลับได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมักใช้รักษาอาการชักในกรณีฉุกเฉิน และอาจใช้เพื่อรักษาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์อีกด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Phenobarbitalยา Phenobarbital เป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

Read more

Pethidine เพทิดีน

Pethidine (เพทิดีน) เป็นยาแก้ปวดที่จัดอยู่ในกลุ่มยาโอปิออยด์ ยาจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมอง โดยช่วยลดกลไกที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด ซึ่งทำให้เกิดอาการชาและลดอาการปวดในบริเวณที่ผู้ป่วยมีอาการอักเสบหรือได้รับบาดเจ็บ แพทย์มักใช้ยานี้บรรเทาอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง เช่น อาการปวดระหว่างคลอดลูก อาการปวดจากการผ่าตัด เป็นต้น เครดิตฟรี การใช้ยา Pethidineควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาของยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเพื่อทดแทนหากรับประทานยาเกินปริมาณที่แพทย์กำหนด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที โดยนำบรรจุภัณฑ์ของยาไปด้วยไม่ใช้ยาร่วมกับผู้อื่นและไม่แบ่งยาให้ผู้อื่นใช้ควรเก็บยาให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด

Read more

Perphenazine เพอร์เฟนาซีน

Perphenazine (เพอร์เฟนาซีน) เป็นยาระงับอาการทางจิตที่ออกฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง เช่น สารโดพามีน เป็นต้น โดยนำมาใช้รักษาอาการอาเจียนและคลื่นไส้รุนแรง ภาวะแมเนียหรืออารมณ์ดีผิดปกติ อาการวิกลจริต และโรคจิตเภท นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Perphenazineใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถใช้ยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ แต่หากมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนก็ควรใช้ยาพร้อมอาหารหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้

Read more

Penicillin เพนิซิลลิน

Penicillin (เพนิซิลลิน) คือยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นยาปฏิชีวนะที่ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบัน เดิมทียานี้ได้มาจากเชื้อราเพนิซิลเลียม (Penicillium) นับแต่นั้นก็มียา Penicillin ตัวอื่นพัฒนาขึ้นมา เช่น Penicillin G (เพนิซิลลิน จี) หรือ Penicillin V (เพนิซิลลิน วี) ส่วนยาปฏิชีวนะอื่นที่มีส่วนผสมของ

Read more

Paromomycin พาโรโมมัยซิน

Paromomycin (พาโรโมมัยซิน) ยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนกลัยโคไซด์ ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของปรสิตหรือพยาธิในลำไส้ นำมาใช้รักษารักษาโรคบิดอะมีบา และใช้รักษาเป็นยาเสริมในโรคสมองจากโรคตับ (Hepatic Encephalopathy) นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วยยา Paromomycin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ เครดิตฟรี การใช้ยา Paromomycinใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยา

Read more