Potassium Chloride โพแทสเซียมคลอไรด์

Potassium Chloride (โพแทสเซียมคลอไรด์) เป็นยาที่แพทย์มักแนะนำให้ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช้เพื่อชดเชยโพแทสเซียมที่สูญเสียไปเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น โรคหรือการใช้ยาบางชนิด อาการท้องเสียอย่างรุนแรง อาเจียนอย่างหนัก เป็นต้น ทั้งนี้ การได้รับยาชนิดนี้ในปริมาณมากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการฉีดยาเข้าเส้นเลือดที่ควรกระทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เครดิตฟรี การใช้ Potassium Chlorideใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือตามฉลากอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า

Read more

Polymyxin B โพลีมัยซินบี

Polymyxin B (โพลีมัยซินบี) เป็นยารักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในส่วนต่าง ๆ ร่างกาย เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่ดวงตา หรือการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง ยาชนิดนี้ใช้รักษาได้เฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ฆ่าและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อไวรัส ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ให้หายได้ เครดิตฟรี การใช้ยา Polymyxin Bวิธีการใช้ยาเพื่อความปลอดภัย

Read more

Risedronate ไรซีโดรเนต

Risedronate (ไรซีโดรเนต) เป็นยารักษาโรคพาเจท (Paget’s Disease) หรือโรคกระดูกผิดรูป ป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้ใหญ่ สตรีวัยหมดประจำเดือน หรือผู้ที่รับประทานยาสเตียรอยด์อย่างยาเพรดนิโซโลนเป็นระยะเวลานาน โดยยานี้จะออกฤทธิ์ชะลอการสูญเสียมวลกระดูก ช่วยรักษากระดูกให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Risedronateคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้ยาอย่างปลอดภัย มีดังนี้ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยใด ๆ

Read more

Pioglitazone ไพโอกลิตาโซน

Pioglitazone (ไพโอกลิตาโซน) เป็นยารักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินอย่างเหมาะสม และช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นยาที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เครดิตฟรี การใช้ยา Pioglitazoneควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์กำหนด ไม่หยุดใช้ยาเองแม้มีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามหากลืมรับประทานยาตามกำหนด และใกล้กับช่วงเวลาในการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาและปริมาณปกติ ไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเพื่อทดแทนครั้งที่ขาดไปห้ามเพิ่มปริมาณยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หากผู้ป่วยใช้ยาเกินปริมาณ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน

Read more

Pilocarpine พิโลคาร์พีน

Pilocarpine (พิโลคาร์พีน) เป็นยาในกลุ่มโคลิเนอร์จิก อะโกนิสต์ (Cholinergic Agonists) ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นระบบประสาทที่ตัวรับโคลิเนอร์จิก เพื่อเพิ่มการหลั่งน้ำลายในปาก ใช้รักษาอาการปากแห้งที่เกิดจากการฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ และอาการปากแห้งที่เกิดจากกลุ่มอาการโจเกรน ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยมักทำให้ผู้ป่วยมีอาการปากแห้งและตาแห้ง นอกจากนี้ อาจนำไปใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Pilocarpineรับประทานยาตามฉลากยาและตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรที่จ่ายยาให้ห้ามรับประทานยาในปริมาณน้อยกว่า

Read more

Phenytoin เฟนิโทอิน

Phenytoin (เฟนิโทอิน) คือ ยาต้านชักที่นำมาใช้ป้องกันและควบคุมอาการชัก ซึ่งมีกลไกออกฤทธิ์ช่วยยับยั้งหรือชะลอการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาท โดยยาจะมีผลต่อพวกตัวรับส่งกระแสประสาทในสมองที่เป็นสาเหตของอาการชัก (Seizures) แต่ยานี้ไม่สามารถนำมาใช้รักษาอาการชักได้ทุกประเภท ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงยาที่เหมาะสมกับโรคและอาการนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ยา Phenytoin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร เครดิตฟรี การใช้ยา Phenytoinควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ

Read more