ซินนาริซีน

ซินนาริซีน (Cinnarizine) เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้หรือยาแก้วิงเวียนศีรษะ ใช้รักษาอาการบ้านหมุน ความผิดปกติในการทรงตัว คลื่นไส้ เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยาซินนาริซีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาหลังอาหารหรือพร้อมอาหาร

Read more

ไซเมทิดีน

ไซเมทิดีน (Cimetidine) เป็นยาในกลุ่มยาปิดกั้นตัวรับฮิสตามีนชนิดที่ 2 (H2 Blockers) ออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก กรดไหลย้อน และหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน ส่วนการนำไปใช้รักษาอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยาไซเมทิดีนยานี้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการจ่ายยาให้เท่านั้น ห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่นห้ามดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ในระหว่างใช้ยาไม่ควรกินยาลดกรด ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

Read more

ซิลอสทาซอล

ซิลอสทาซอล (Cilostazol) เป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่มีฤทธิ์หยุดการจับตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย ขยายหลอดเลือดที่ขา และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น นำมาใช้ลดอาการปวดและตะคริวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินหรือการออกกำลังกาย บรรเทาอาการเหน็บชาและปวดขา หรือใช้รักษาอาการปวดขาเป็นระยะเนื่องจากขาดเลือด และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี คำเตือนในการใช้ยาซิลอสทาซอลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวใด ๆ

Read more

คอเลสไทรามีน

คอเลสไทรามีน (Cholestyramine) เป็นยาในกลุ่มยาลดคอเลสเตอรอลในเลือด ออกฤทธิ์จับกับน้ำดีในลำไส้เพื่อลดการดูดซึมไขมันในร่างกาย ซึ่งอาจนำมาใช้ลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไป โดยเฉพาะภาวะร่างกายมีระดับไลโปโปรตีนในเลือดสูงกว่าปกติ อาการคันจากท่อน้ำดีอุดตัน อาการท้องเสียจากความผิดปกติของการดูดซึมน้ำดีในร่างกาย หรือโรคตับอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วยยาคอเลสไทรามีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ เครดิตฟรี การใช้ยาคอเลสไทรามีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า

Read more

คลอร์โปรมาซีน

คลอร์โปรมาซีน (Chlorpromazine) เป็นยาในกลุ่มฟีโนไทอาซีน (Phenothiazine) ที่นำมาใช้รักษา ความผิดปกติของจิตใจ อารมณ์ และสภาวะอื่น ๆ เช่นกลุ่มโรคจิตเภทหรือโรคจิต ซึ่งเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก อาการประสาทหลอน อาการก้าวร้าว และอาการหลงผิดโรควิตกกังวลอย่างรุนแรง อาการสับสน กระสับกระส่าย หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในระยะฉับพลันกลุ่มโรคออทิสติกในเด็กหรือรักษาภาวะพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติในเด็กผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือระยะรุนแรงของโรคต่าง

Read more

คลอร์เฮกซิดีน

คลอร์เฮกซิดีน (Chlorhexidine) เป็นยาที่ใช้รักษาและป้องกันการติดเชื้อในช่องปากและลำคอ เช่น โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์ หรือใช้เพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก โดยยาอยู่ในรูปแบบของน้ำยาฆ่าเชื้อ มักใช้ร่วมกับการแปรฟันและการใช้ไหมขัดฟัน ตัวยาจะช่วยลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ลดอาการบวมแดงของเหงือกและป้องกันเลือดออกขณะแปรงฟัน นอกจากนี้ ยาคลอร์เฮกซิดีน ยังถูกใช้เป็นส่วนผสมสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังซึ่งอยู่ในรูปแบบครีมและสารละลาย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาคลอร์เฮกซิดีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

Read more

Ramipril รามิพริล

Ramipril (รามิพริล) เป็นยายับยั้งหรือต้านเอนไซม์เอซีอี (ACE Inhibitors) ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว และใช้รักษาอาการหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ อาจถูกนำมาใช้ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Ramiprilใช้ยา Ramipril ตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยา Ramipril พร้อมหรือไม่พร้อมมื้ออาหารก็ได้ โดยควรใช้ยาตามคำแนะนำบนฉลากเสมอรับประทานยาโดยกลืนยาทั้งเม็ดโดยไม่ต้องเคี้ยวยา

Read more

Raloxifene ราโลซิฟีน

Raloxifene (ราโลซิฟีน) เป็นยาในกลุ่มเซิร์ม (Selective Estrogen Receptor Modulators SERMs) ใช้รักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ทำให้กระดูกพรุนช้าลงและแข็งแรงมากขึ้น และอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมบางชนิดในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน หรือผู้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย นอกจากนี้ อาจนำยานี้มาใช้รักษาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยา Raloxifeneใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยใด

Read more