ดานาซอล

ดานาซอล (Danazol) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย ออกฤทธิ์ต่อต่อมใต้สมองและรังไข่ โดยช่วยลดปริมาณฮอร์โมนบางชนิดที่ผลิตจากรังไข่ และเพิ่มปริมาณโปรตีนบางชนิดในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ใช้รักษาอาการปวดบริเวณอุ้งเชิงกราน ภาวะมีบุตรยากในผู้ป่วยเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และก้อนในเต้านมชนิดไฟโบรซีสติคในผู้หญิง รวมทั้งใช้ป้องกันอาการบวมบริเวณท้อง แขน ขา ใบหน้า และทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคแองจิโออีดีมาแต่กำเนิดทั้งในผู้ชายและผู้หญิง เครดิตฟรี การใช้ยาดานาซอลใช้ยาดานาซอล ตามฉลากและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาโดยกลืนลงไปทั้งแคปซูลพร้อมกับน้ำ และห้ามกัดหรือเคี้ยวยาก่อนกลืนรับประทานยาพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้

Read more

ไซโปรเฮปตาดีน

ไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเวลาเกิดอาการแพ้ ถูกนำมาใช้ในการรักษาหรือลดอาการแพ้ เช่น โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล อาหาร เลือดหรือพลาสมา และยังนำมาใช้รักษาลมพิษชนิดไม่รุนแรงหรือไม่ซับซ้อน หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่น ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา ไซโปรเฮปตาดีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

Read more