Propofol โปรโพฟอล

Propofol (โปรโพฟอล) เป็นยาระงับความรู้สึกที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทและสมองทำงานช้าลง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ไร้ความรู้สึก และหลับลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนและระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดหรือการวินิจฉัยโรค โดยนำมาใช้เป็นยาสลบหรือยานำในช่วงเริ่มต้นเพื่อทำให้ผู้ป่วยสลบ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย
ยา Propofol มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เครดิตฟรี

การใช้ยา Propofol
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ยา Propofol ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ผู้ป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายและหลับได้ง่ายหลังจากได้รับยา ซึ่งในระหว่างนั้น แพทย์จะตรวจการหายใจ ความดันโลหิต ระดับออกซิเจนในร่างกาย การทำงานของไต และการตอบสนองของร่างกายอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยา Propofol
หลีกเลี่ยงการใช้ยา Propofol หากมีประวัติแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัวและประวัติการแพ้ต่าง ๆ ก่อนใช้ยานี้ โดยเฉพาะโรคลมบ้าหมู อาการชัก ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์สูง รวมไปถึงหากกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยา Propofol เช่น ยานอนหลับ ยาแก้ปวด ชนิดเสพติด ยาแก้ไอ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยารักษาโรควิตกกังวล ยารักษาโรคซึมเศร้า หรือยารักษาอาการชัก เป็นต้น
ยา Propofol อาจส่งผลต่อพัฒนาการสมองของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หรือทารกในครรภ์ที่มารดาได้รับยานี้ในช่วงใกล้คลอด โดยเฉพาะหากใช้ยาเป็นเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไป หรือใช้ยาซ้ำในขั้นตอนการรักษา เพราะยาอาจส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้หรือพฤติกรรมของเด็กในอนาคต ดังนั้น ในบางกรณีที่แพทย์พิจารณาว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง อาจเลื่อนการใช้ยาในการรักษาออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยถึึงผลกระทบดังกล่าวยังไม่มากพอและยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในด้านนี้ต่อไป
ก่อนเข้ารับการผ่าตัดหรือการวินิจฉัยโรค ให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาทุกชนิดที่จะใช้ในระหว่างขั้นตอนดังกล่าว รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดด้วย
ผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะยาสามารถผ่านทางน้ำนมและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกได้
ยา Propofol อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือง่วงซึมอย่างรุนแรงต่อเนื่องหลายชั่วโมง จึงควรหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยตนเองหรือการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัวหลังจากได้รับยาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Propofol
การใช้ยา Propofol อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้เอง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีไข้ คัน มีผื่นขึ้น หัวใจเต้นช้าหรือเร็ว ไขมันในเลือดสูง เจ็บแสบหรือระคายเคืองบริเวณที่่ฉีดยา เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์
หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ทันที
รู้สึกเวียนศีรษะ คล้ายจะหมดสติ
อ่อนเพลีย หายใจไม่อิ่ม
รู้สึกไม่สบายบริเวณที่ฉีดยาหรือเจ็บอย่างรุนแรง

jumboslot

มีภาวะหยุดหายใจชั่วคราว
หัวใจเต้นช้า
ความดันเลือดต่ำ
เกิดอาการชักกระตุก
ตับอ่อนอักเสบ โดยอาจสังเกตพบอาการผิดปกติบางอย่าง เช่น ปวดท้องส่วนบนอย่างรุนแรงและอาจปวดร้าวลามไปที่หลัง มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน และมีภาวะขาดน้ำ เป็นต้น
อาการแพ้รุนแรง เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม คอบวม เป็นต้น

slot