กรดเอธาครีนิก

กรดเอธาครีนิก (Ethacrynic Acid) เป็นยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ช่วยขับน้ำส่วนเกินและป้องกันร่างกายดูดซึมเกลือมากเกินไป นำมาใช้รักษาอาการบวมน้ำ ภาวะปอดบวมน้ำเฉียบพลัน หรือความผิดปกติของไต นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

เครดิตฟรี

การใช้ยากรดเอธาครีนิก
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ใช้ยาหลังอาหาร หรือตามที่แพทย์สั่ง
ยากรดเอธาครีนิก อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ง่าย
ระมัดระวังในการใช้อาหารเสริมโพแทสเซียมด้วย หรือควรบริโภคเกลือและโพแทสเซียมตามที่แพทย์สั่ง
ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดและตรวจน้ำหนักตัวอยู่เสมอ
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยปิดฝายาให้สนิทเสมอเมื่อไม่ได้ใช้

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยากรดเอธาครีนิก
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ เช่น ยาไดจอกซิน ยาลิเธียม และยารักษาโรคความดันโลหิต เป็นต้น
หลีกเลี่ยงการใช้ยาหากปัสสาวะไม่ออกหรือท้องเสียอย่างรุนแรง
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากเป็นโรคตับแข็ง โรคตับชนิดอื่น ๆ โรคไต โรคหัวใจ ภาวะเกลือแร่ในร่างกายขาดสมดุล โรคเก๊าท์ หรือหากจำเป็นต้องจำกัดการบริโภคเกลือ
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ
ไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยากรดเอธาครีนิก
การใช้กรดเอธาครีนิก อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ไม่สบายท้อง มีปัญหาในการกลืน เบื่ออาหาร มีไข้ หนาวสั่น และมองเห็นไม่ชัด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยพบผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น
น้ำหนักตัวลด
ท้องเสียอย่างรุนแรง
การได้ยินผิดปกติ รู้สึกแน่นในหู

jumboslot

อ่อนเพลียอย่างรุนแรง เป็นตะคริว ชา หรือรู้สึกคล้ายเข็มทิ่ม
วิงเวียน คล้ายจะหมดสติ
ชาหรืออ่อนเพลียกะทันหัน การพูดหรือการทรงตัวผิดปกติ เจ็บหน้าอก และไอเป็นเลือด
มีโซเดียมในร่างกายต่ำ ซึ่งอาจทำให้มีอาการบางอย่าง เช่น ปวดศีรษะ สับสน พูดไม่ชัด อ่อนเพลียรุนแรง อาเจียน และร่างกายขาดการทำงานประสานงานกันของส่วนต่าง ๆ เป็นต้น
มีโพแทสเซียมในร่างกายต่ำ ซึ่งอาจทำให้มีอาการ เช่น เป็นตะคริวที่ขา หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจสั่น ท้องผูก กระหายน้ำ ปัสสาวะมากขึ้น เป็นเหน็บชา และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

slot