ดอกซาโซซิน

ดอกซาโซซิน (Doxazosin) เป็นยาขยายหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดลดลง และยังสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ จึงนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง และอาการปัสสาวะขัดจากภาวะต่อมลูกหมากโต หรืออาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นตามแพทย์เห็นเหมาะสม

เครดิตฟรี

การใช้ยาดอกซาโซซิน
ยานี้ควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดและปฏิบัติตามฉลากกำกับการใช้ยา อย่ารับประทานมากเกิน น้อยเกิน หรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนำ
การรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจทำให้เวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือเป็นลมหมดสติได้
หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันที หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้เวลารับประทานครั้งต่อไปแล้ว ห้ามเพิ่มปริมาณทดแทน
ควรรับประทานดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์นานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ด อย่าบดหรือเคี้ยวยาให้แตก
บางครั้งแพทย์อาจปรับปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยจะให้เริ่มรับประทานจากปริมาณน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้ป่วยที่หยุดใช้ยาดอกซาโซซินไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกลับไปรับประทานยาอีกครั้ง เพราะอาจต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยา
หากมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์
ระหว่างใช้ยานี้อาจต้องมีการตรวจวัดระดับความดันโลหิตหรือตรวจต่อมลูกหมากบ่อยครั้ง
ผู้ป่วยที่รับประทานยาดอกซาโซซินเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ให้ใช้ยานี้ต่อไปเรื่อย ๆ แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เนื่องจากยานี้จะเพียงช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ให้ขึ้นสูง แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยการใช้ยานี้ไปตลอดชีวิต
ยานี้ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความร้อนและความชื้น

สล็อต

คำเตือนการใช้ยาดอกซาโซซิน
ยานี้อาจส่งผลข้างเคียงต่อรูม่านตาในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก ผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดต้อกระจกควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดทราบล่วงหน้าหากกำลังใช้ยาดอกซาโซซิน และอย่าหยุดใช้ยานี้ก่อนรับการผ่าตัดเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
ไม่ควรใช้ยานี้ หากมีอาการแพ้ยาดอกซาโซซินหรือยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน เช่น ยาอัลฟูโซซิน (Alfuzosin) พราโซซิน (Prazosin) แทมซูโลซิน (Tamsulosin) หรือทีราโซซิน (Terazosin)
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยารักษาโรคใด ๆ ที่กำลังใช้หรือเพิ่งหยุดใช้ไป โดยเฉพาะยารักษาความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ ยารักษาอาการซึมเศร้า ยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ รวมถึงยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่น ๆ
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ ทางเดินอาหารตีบหรือตัน ท้องผูกอย่างรุนแรง หรือเป็นโรคตับควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
ดอกซาโซซินอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะหรือเป็นลมหมดสติ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มรับประทานเป็นครั้งแรกหรือเมื่อกลับมาใช้อีกครั้ง ระหว่างใช้ยาควรระมัดระวังในการขับขี่หรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้สติ
ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมา
หลีกเลี่ยงการยืนนาน ๆ การออกกำลังกายที่ทำให้ร้อนเกินไป หรือการอยู่ในสภาพอากาศร้อนระหว่างใช้ยา
ยานี้อาจทำให้รู้สึกวิงเวียนเมื่อตื่นนอน ระหว่างใช้ยาควรลุก นั่ง หรือนอนลงอย่างช้า ๆ ไม่เช่นนั้นอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะได้ เมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะให้นั่งหรือนอนลงก่อน หากไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์
หญิงที่ตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยังไม่มีข้อยืนยันว่ายานี้จะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์
หญิงที่ให้นมบุตรไม่ควรรับประทานยานี้ เพราะยังไม่ทราบว่าดอกซาโซซินจะสามารถไหลผ่านน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาดอกซาโซซิน
ผู้ที่มีอาการแพ้ยาโดซาโซซิน ได้แก่ ลมพิษ หายใจลำบาก ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ หรือใบหน้ามีอาการบวมควรรีบไปพบแพทย์โดยเร่งด่วน นอกจากนี้ หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ก็ควรไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน
วิงเวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม
ปวดท้องต่อเนื่องอย่างรุนแรงหรือท้องอืด
มีอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่เคยเป็นมาก่อน หรืออาการแย่ลง
มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ

jumboslot

องคชาตแข็งตัวจนรู้สึกเจ็บหรือแข็งตัวนานกว่า 4 ชั่วโมง
ส่วนผลข้างเคียงจากดอกซาโซซินที่พบได้ทั่วไป มีดังนี้
ความดันโลหิตต่ำ วิงเวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ
ง่วงซึม
รู้สึกอ่อนเพลีย
อย่างไรก็ตาม อาการที่กล่าวข้างต้นยังไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบได้ทั้งหมด อาจเกิดอาการข้างเคียงอื่น ๆ ได้เช่นกัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติหลังการใช้ยาจึงควรปรึกษาแพทย์

slot