ดูลากลูไทด์

ดูลากลูไทด์ (Dulaglutide) เป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ออกฤทธิ์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์มักให้ยานี้ในกรณีที่ยาชนิดอื่น ๆ ใช้ไม่ได้ผล ทั้งนี้ ไม่สามารถนำยาดูลากลูไทด์ มาใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้ อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจใช้ยานี้ในการรักษาความผิดปกติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

เครดิตฟรี

การใช้ยาดูลากลูไทด์
ยาดูลากลูไทด์มีวิธีการใช้ ดังนี้
อ่านใบกำกับยาโดยละเอียดก่อนใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ถามแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น
ตรวจสอบยาก่อนใช้ทุกครั้ง ทั้งวันหมดอายุ และสภาพของยาว่ามีตะกอน มีสีที่เปลี่ยนไป หรือเป็นน้ำแข็ง หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นห้ามนำกลับมาใช้อีก
ใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณผิวหนังก่อนฉีดยาทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
เปลี่ยนตำแหน่งการฉีดทุกครั้งเพื่อให้แผลจากรอยเข็มฟื้นตัวและหลีกเลี่ยงภาวะบาดเจ็บรุนแรง
เข้ารับการฉีดยาตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อผลการรักษาสูงสุด
ยานี้สามารถใช้พร้อมกับมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้
แพทย์อาจปรับปริมาณยาตามอาการหรือปัจจัยบางอย่างของผู้ป่วย ดังนั้น ควรใช้ยาในปริมาณที่แพทย์กำหนดเท่านั้น
ยานี้ใช้ฉีดบริเวณต้นขา หน้าท้อง และต้นแขนด้านบน
ยาดูลากลูไทด์ ใช้ฉีดใต้ผิวหนังเท่านั้น ห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือด
ผู้ที่ใช้อินซูลินร่วมกับยานี้ ควรแบ่งฉีดแบบแยกตัวยา ห้ามนำมารวมกันและฉีดครั้งเดียวเด็ดขาด โดยยาทั้งสองชนิดสามารถฉีดบริเวณเดียวกันได้ แต่ไม่ควรฉีดในตำแหน่งเข็มเดียวกันหรือใกล้กัน
แพทย์อาจแนะนำให้ออกกำลังกายและควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการใช้ยา
หากลืมฉีดยา ควรฉีดยาทันทีที่นึกได้ภายใน 3 วันหลังกำหนด หากเกิน 3 วันให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งถัดไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยา อย่างไรก็ตาม ควรรายงานแพทย์หากลืมฉีดยา
ห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ ควรเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดยาให้เหมาะสม
แพทย์อาจจ่ายฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon) ในรูปแบบปากกาฉีดยา สำหรับใช้ในกรณีที่น้ำตาลในเลือดต่ำมากและทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้ ดังนั้น ผู้ป่วย คนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทควรศึกษาวิธีการฉีดฮอร์โมนกลูคากอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
หากได้รับยาเกินขนาดและเกิดอาการผิดปกติขึ้น ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที
หากใช้ยาแล้วอาการไม่ทุเลา อาการรุนแรงขึ้น หรือมีอาการอื่นเกิดเพิ่มขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อปรับรูปแบบการรักษา
ควรเก็บยาในตู้เย็น ห้ามแช่ช่องแข็ง เก็บให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน เด็ก และสัตว์เลี้ยง

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยาดูลากลูไทด์
การใช้ยาดูลากลูไทด์มีข้อควรระวัง ดังนี้
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติการแพ้ยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ เพราะยานี้อาจมีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อมารับประทานเอง สมุนไพร รวมถึงอาหารเสริมที่ใช้เป็นประจำ
แจ้งให้แพทย์เกี่ยวกับโรคประจำตัวและประวัติการรักษา โดยเฉพาะโรคตับอ่อนอักเสบ โรคตับ โรคไต โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย หรือโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้ รวมทั้งผู้ที่กำลังใช้อินซูลินในการรักษาโรคเบาหวาน
ไม่ควรใช้ยานี้ หากตนเองหรือครอบครัวได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งของต่อมไทรอยด์ชนิดเมดูลลารี ภาวะน้้าตาลในเลือดสูงชนิด Diabetic ketoacidosis และโรค Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 หากพบว่ามีอาการผิดปกติของเนื้องอกต่อมไทรอยด์ อย่างมีก้อนบริเวณลำคอ คอบวม กลืนลำบาก เสียงเปลี่ยน หายใจลำบาก ควรแจ้งแพทย์ทันที
ยาดูลากลูไทด์ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติได้ หากเกิดสัญญาณของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อย่าง ปัสสาวะบ่อย การมองเห็นเปลี่ยนไป ปวดศีรษะ และเหนื่อยล้า หรือหากมีสัญญาณของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อย่างเวียนศีรษะ หิว เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้อาเจียน หรือตัวสั่น ควรไปพบแพทย์หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามคำแนะนำของแพทย์ โดยแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยพกลูกอม ผลไม้อบแห้ง หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสำหรับรับประทานเมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำ นอกจากนี้ ในผู้ที่เป็นเบาหวานแพทย์อาจสั่งจ่ายเข็มฉีดยากลูคากอนสำเร็จรูปกรณีเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรงและไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้
ยานี้อาจทำให้เวียนศีรษะ ง่วงซึม ตาพร่า เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดไม่ปกติ จึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ และหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความตื่นตัวหรือความแม่นยำ อย่างงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืองานบนที่สูงซึ่งอาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้
แจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนการใช้ยา หากมีสัญญาณของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ อย่างรู้สึกไม่สบาย เครียด เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์ หรือลืมรับประทานอาหาร เพื่อให้แพทย์ช่วยปรับปริมาณยา และแผนการรักษาให้ตรงกับความต้องการของร่างกาย
ห้ามใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์
การตั้งครรภ์อาจส่งผลให้อาการของโรคเบาหวานรุนแรงขึ้น ผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยง
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้ส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้หรือไม่
ผู้ที่กำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เนื่องจาก

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาดูลากลูไทด์
ยาดูลากลูไทด์อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ดังนี้
ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป
ยานี้อาจมีผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เบื่ออาหาร รู้สึกไม่สบาย ท้องเสีย อุจจาระบ่อย คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย อาหารขึ้นคอคล้ายอาเจียน ปวดท้อง หน้าท้องไวต่อสัมผัส เป็นต้น
ผลข้างเคียงที่พบได้น้อย
ผลข้างเคียงจากยานี้ที่พบได้น้อย เช่น รู้สึกไม่สบายตัว ไม่มีแรง ปวดท้อง กรดในกระเพาะ กรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก เป็นต้น

jumboslot

ผลข้างเคียงที่พบได้ยาก
ผลข้างเคียงที่พบได้ยากของยาดูลากลูไทด์ เช่น เลือดไหล เป็นแผล ผิวหนังเปลี่ยนสี ลมพิษ รู้สึกหนาว ติดเชื้อ อักเสบ ปวดตัว รู้สึกชา เป็นเหน็บ มีผื่น หรือรู้สึกอุ่นในผิวบริเวณที่ฉีด
อาการแพ้ยา
อาการแพ้ยาจากยานี้ อาจพบได้ยาก แต่ถ้าหากเกิดอาการต่อไปนี้ให้นำตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที ได้แก่ อาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ลำคอ ผื่นขึ้นตามร่างกาย ลมพิษ หายใจไม่ออก เป็นต้น
ผลข้างเคียงอันตราย
หากผู้ป่วยมีอาการปากแห้ง ปัสสาวะมากหรือน้อยผิดปกติ กระหายน้ำ เวียนศีรษะ หัวใจเต้นช้า เต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ มีอาการของโรคไต อย่างปัสสาวะเปลี่ยนสีหรือปริมาณปัสสาวะที่มากหรือน้อยผิดปกติ อาเจียนหรือท้องเสียต่อเนื่อง ปวดท้องหรือปวดหลังอย่างรุนแรง สับสน ง่วงซึม ตัวแดง หายใจมีกลิ่นหวาน ให้นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

slot