อีริโทรโพอิติน

อีริโทรโพอิติน (Erythropoietin) เป็นฮอร์โมนในร่างกายที่ผลิตขึ้นจากไต ทำหน้าที่ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มระดับฮีโมโกลบิน ซึ่งฮีโมโกลบินนี้ช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จึงมีการสังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางบางประเภท เช่น ภาวะโลหิตจางจากไตวายเรื้อรัง และใช้เพิ่มการสร้างเม็ดเลือด นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

เครดิตฟรี

การใช้ยาอีริโทรโพอิติน
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ระหว่างใช้ยานี้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจความดันโลหิต ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ และตรวจเลือดเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์สั่ง
การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ควรฉีดอย่างช้า ๆ ประมาณ 1-5 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณยา หากผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถให้ยาเข้าทางเส้นเลือดพร้อมกันไปในระหว่างการฟอกเลือดได้เลย
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง ให้ฉีดยาแต่ละครั้งไม่เกิน 1 มิลลิลิตร หากต้องให้ยามากกว่านี้ ให้ฉีดเพิ่มที่ตำแหน่งอื่น โดยจะฉีดบริเวณต้นแขน ต้นขา หรือหน้าท้อง ให้ห่างจากสะดือ และแต่ละครั้งจะฉีดสลับตำแหน่งกันไป
ยาที่ฉีดต้องไม่นำไปผสมกับยาตัวอื่นหรือสารละลายใด ๆ และห้ามเขย่ายาฉีด EPO เพราะอาจทำให้ไกลโคโปรตีนสลายตัวจนฤทธิ์ของยาหมดไป
ผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้รุนแรงถึงชีวิต ให้พกป้ายหรือสมุดระบุอาการแพ้ติดตัวไว้ตลอดเวลา
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากพบว่ายาหมดอายุ บรรจุภัณฑ์ของยาปิดไม่สนิท หรือยามีความผิดปกติ เช่น สีของยาเปลี่ยนแปลง มีสารแขวนลอยหรือตะกอนในยา เป็นต้น
ปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีทิ้งเข็มฉีดยาอย่างถูกต้องและทิ้งในที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ ห้ามทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
หากลืมฉีดยา ให้ฉีดทันทีที่นึกขึ้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็งและเลี่ยงไม่ให้ถูกแสง เก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยาอีริโทรโพอิติน
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัวและยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะการใช้ยานี้อาจส่งผลกระทบต่ออาการป่วยหรือทำปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นจนก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือประสิทธิภาพของยาลดลง
การใช้ยาอีริโทรโพอิติน อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ ซึ่งสามารถแตกตัวจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ปอดและอุดกั้นการไหลเวียนของเลือดได้ อาการที่แสดงถึงการมีลิ่มเลือด เช่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ปวดขา ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า แขน หรือขา
ยานี้อาจทำให้ระดับของฮีโมโกลบินเพิ่มสูงเกินไป ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง หัวใจวาย และถึงแก่ชีวิตในที่สุด
ยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีอาการแย่ลงหรือเนื้องอกขยายใหญ่ขึ้น แพทย์จึงมักให้ผู้ป่วยมะเร็งใช้ยานี้หลังจากได้รับการทำเคมีบำบัดเรียบร้อยแล้ว
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากป่วยเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการได้ไม่ดี มีอาการชัก หรือเป็นโรคพอร์ฟิเรีย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเลือด
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียก่อนใช้ยานี้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดอันตรายจากการใช้ยา และอาจมีการปรับปริมาณการใช้ยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาอีริโทรโพอิติน
การใช้ยาอีริโทรโพอิติน อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีอาการคล้ายหวัด ผื่นคัน ลมพิษ ความดันโลหิตสูง บวม มีไข้ คลื่นไส้ เวียนศีรษะ และปวดบริเวณที่ฉีดยา หากพบว่าอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้น แย่ลง หรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรไปพบแพทย์

jumboslot

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างภาวะความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤต จนมีอาการทางสมอง เช่น ปวดศีรษะ สับสน ชัก หรือเกิดภาวะมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ซึ่งสังเกตได้จากอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ปวดขา ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า แขน หรือขา ควรหยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

slot