เอสลิคาร์บาซีพีน

เอสลิคาร์บาซีพีน (Eslicarbazepine) เป็นยากันชักที่ช่วยลดกระแสประสาทซึ่งเป็นสาเหตุของอาการชักและอาการปวด โดยอาจใช้ยาเพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาอาการชักเฉพาะที่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปี ขึ้นไป และใช้รักษาโรคลมชัก หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

เครดิตฟรี

การใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีน
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
สามารถรับประทานยาเอสลิคาร์บาซีพีน พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ โดยอาจนำยาชนิดเม็ดมาบดหรือกลืนทั้งเม็ด
ห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะอาจทำให้อาการชักแย่ลงได้
แจ้งให้แพทย์หรือผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการทราบว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจส่งผลให้การตรวจบางชนิดคลาดเคลื่อนได้
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีน
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น โดยเฉพาะยาออกคาร์บาซีปีน อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากเป็นโรคไต โรคตับ เซลล์เม็ดเลือดผิดปกติ มีปัญหาทางอารมณ์ หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
การใช้ยาต้านชักอาจมีผลทำให้ผู้ป่วยมีความคิดฆ่าตัวตาย โดยปกติแพทย์จะตรวจสอบภาวะดังกล่าวระหว่างที่ผู้ป่วยเริ่มใช้ยา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ให้การดูแลจะต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาการและอารมณ์ของผู้ป่วยในระหว่างที่ใช้ยา
ห้ามเริ่มหรือหยุดใช้ยาระหว่างที่ตั้งครรภ์โดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะหากเกิดอาการชักอาจเป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่และทารกในครรภ์
หากตั้งครรภ์ระหว่างที่ใช้ยา ให้ไปพบแพทย์ทันที
ผู้ที่กำลังให้นมบุตรต้องหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในช่วงที่กำลังใช้ยานี้ เนื่องจากยาสามารถส่งผ่านทางน้ำนมและเป็นอันตรายต่อเด็กได้
ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ยานี้อาจทำให้ยาคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพลดลง ผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์ถึงการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ฮอร์โมนร่วมด้วยในระหว่างที่ใช้ยานี้
หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร จนกว่าจะแน่ใจว่ายาไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เพราะยาอาจทำให้การคิดหรือการตอบสนองของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลง

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีน
การใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีน อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น ง่วงซึม เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เหนื่อย คลื่นไส้ อาเจียน สั่น การประสานงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายผิดปกติ และเห็นภาพซ้อน เป็นต้น แต่หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือมีอาการแพ้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม และคอบวม เป็นต้น
มีอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรง มีไข้ เจ็บคอ แสบตา เจ็บผิว มีผื่นคันสีม่วงหรือแดงที่กระจายตามร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดแผลพุพองและผิวลอก
อ่อนแรงอย่างกะทันหัน รู้สึกไม่สบาย มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ มีแผลในปาก
เวียนศีรษะหรือง่วงซึมอย่างรุนแรง การมองเห็นเปลี่ยนแปลง การคิดผิดปกติ การประสานงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายหรือการเดินผิดปกติ
เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้มีอาการบางอย่าง เช่น มีไข้ มีผื่นคัน ต่อมน้ำเหลืองบวม มีอาการคล้ายไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียรุนแรง เกิดรอยช้ำผิดปกติ ตัวเหลืองตาเหลือง เป็นต้น โดยอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นติดต่อกันหลายสัปดาห์หลังใช้ยา

jumboslot

อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล กระวนกระวาย กระสับกระส่าย ไม่มีสมาธิ มีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง
ตับผิดปกติ ซึ่งอาจมีอาการ เช่น ไม่อยากอาหาร คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้ม เป็นต้น
ระดับโซเดียมในร่างกายต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกลือแร่ในร่างกายขาดสมดุล และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยอาจทำให้มีอาการบางอย่าง เช่น คลื่นไส้ ไม่มีแรง สับสน หงุดหงิด เหนื่อย อ่อนเพลียอย่างรุนแรง เจ็บกล้ามเนื้อ และมีอาการชักที่มากขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

slot