เอเดเทต ไดโซเดียม

เอเดเทต (Edetate Disodium) ไดโซเดียม คือ สารละลายที่ใช้เป็นยาฉีดรักษาพิษจากโลหะหนักอย่างตะกั่ว ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอหลังใช้ยากลุ่มคาร์ดิแอก ไกลโคไซด์ เช่น ยาไดจอกซิน เป็นต้น รวมทั้งอาการผิดปกติอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

เครดิตฟรี

การใช้ยาเอเดเทต
ผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี
แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมึนศีรษะหรือหน้ามืด ซึ่งอาจเป็นเพราะได้รับยาในปริมาณมากเกินไป
ลุกขึ้นจากท่านอนหรือท่านั่งช้า ๆ หลังได้รับยา และนอนพักหลังจากได้รับยาสักระยะ เพราะผู้ป่วยอาจมึนศีรษะหรือหายใจช้าจากภาวะความดันโลหิตต่ำ
ผู้ป่วยต้องรับการตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อติดตามผลการรักษาและตรวจดูการทำงานของไต โดยผู้ป่วยอาจต้องฟอกไตด้วยหากเกิดภาวะไตวาย

สล็อต

คำเตือนในการใช้ยาเอเดเทต
ห้ามใช้ยาเอเดเทตในผู้ที่แพ้ยานี้ ซึ่งผู้ป่วยควรแจ้งรายชื่อยาที่ตนเองแพ้ให้แพทย์ทราบก่อนรักษาเสมอ
ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะออกน้อย เป็นต้น
ก่อนใช้ยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีโรคประจำตัว เช่น ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เบาหวาน เคยบาดเจ็บที่ศีรษะ ชัก มีเนื้องอกในสมอง มีความผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ หัวใจวาย เป็นต้น ซึ่งอาการป่วยเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยใช้ยาเอเดเทตไม่ได้
ก่อนใช้ยาเอเดเทต ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังรับประทานยาหรืออาหารเสริมใด ๆ โดยเฉพาะยากลุ่มดิจิทาลิสอย่างไดจอกซิน
ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเอเดเทต เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ และยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับผลของยานี้ในช่วงที่ให้นมบุตร
ไม่ควรใช้ยาเอเดเทต ร่วมกับยาวาร์ฟาริน เพราะอาจทำให้ยาวาร์ฟารินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี หากจำเป็นต้องใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องตรวจเลือดหรือปรับปริมาณการใช้ยาวาร์ฟารินด้วย
ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรซีไมด์ หรือไฮโดรโคลโรไธอะไซด์ เป็นต้น เพราะอาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในร่างกายลดลงจนเป็นอันตรายได้
ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาเอเดเทต ร่วมกับอินซูลิน อาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจนเป็นอันตรายได้ ผู้ป่วยจึงต้องคอยตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอ หรืออาจต้องปรับปริมาณการใช้ยาอินซูลินด้วย
ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดยา
การใช้ยาเอเดเทต อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะน้อย โดยควรปรับปริมาณยาหากผู้ป่วยมีค่าการทำงานของไตผิดปกติ และควรหยุดใช้ยาหากผู้ป่วยมีภาวะไตวาย
หากใช้ยานี้เพื่อรักษาความผิดปกติของสมองจากพิษตะกั่วหรือภาวะสมองบวม ผู้ป่วยอาจมีภาวะความดันในศีรษะสูงหากได้รับยาทางหลอดเลือดดำ ซึ่งอาจต้องให้ยาทางกล้ามเนื้อแทน
ยาเอเดเทต อาจทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยชักหรือเสียชีวิตได้

สล็อตออนไลน์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเอเดเทต
หลังใช้ยาเอเดเทต ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมีอาการหน้ามืด ผิวหนังลอก มีตุ่มหรือผื่นแดง รวมทั้งมีอาการแพ้ยา เช่น เป็นลมพิษ หายใจลำบาก มีอาการบวมบริเวณใบหน้า ปาก ลิ้น หรือลำคอ เป็นต้น

jumboslot

ส่วนผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้หลังใช้ยาเอเดเทต ได้แก่
รู้สึกไม่สบาย อ่อนเพลีย
มีไข้ หนาวสั่น
กระหายน้ำมากขึ้น
รู้สึกชาหรือเป็นเหน็บ โดยเฉพาะบริเวณรอบปาก
รู้สึกเจ็บปวด มีอาการบวมหรือแดงบริเวณที่ฉีดยา
ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
เกิดภาวะขาดแร่สังกะสี
เลือดแข็งตัวช้า
โลหิตจาง
ไขกระดูกทำงานน้อยลง
มีความผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น
ไตเสียหาย ไตวาย

slot