ดูเตตราเบนาซีน

ดูเตตราเบนาซีน (Deutetrabenazine) เป็นยารักษาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากโรคฮันติงตัน (Huntington’s Disease) และการเคลื่อนไหวของใบหน้า ลิ้น และร่างกายส่วนต่าง ๆ จากกลุ่มอาการยึกยือหรือโรค Tardive Dyskinesia โดยการออกฤทธิ์ของตัวยาจะไปลดปริมาณสารสื่อประสาทในสมองที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างโดพามีน เซโรโทนิน และนอร์อิพิเนฟริน ทั้งนี้ ยาดูเตตราเบนาซีนไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ แต่จะช่วยบรรเทาอาการเพื่อให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เครดิตฟรี การใช้ยาดูเตตราเบนาซีนวิธีการใช้ยาเพื่อความปลอดภัย

Read more

เดสลอราทาดีน

เดสลอราทาดีน (Desloratadine) เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีน ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเกิดอาการภูมิแพ้ โดยนำมาใช้รักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ เช่น น้ำมูกไหล คันตา คันจมูก จาม คันตามตัว และลมพิษ เป็นต้น หรือบางกรณีอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยาเดสลอราทาดีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

Read more