อีโซเมปราโซล

อีโซเมปราโซล (Esomeprazole) เป็นยาในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ ออกฤทธิ์ช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาอาการกรดไหลย้อน แสบร้อนกลางอก มีแผลในทางเดินอาหาร หรือกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์เอลลิสัน และยังนำมาใช้ร่วมกับยานาพรอกเซน เพื่อบรรเทาอาการอักเสบหรืออาการปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ อาจนำไปใช้รักษาโรคหรือภาวะสุขภาพอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยาอีโซเมปราโซลใช้ยาตามฉลากยาและตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรที่จ่ายยาให้ไม่ควรรับประทานยาน้อยเกินไป มากเกินไป บ่อยเกินไป หรือนานเกินไปหากแพทย์หรือฉลากยาไม่ได้แนะนำควรรับประทานยาทั้งเม็ดพร้อมกับน้ำเปล่า

Read more

เอสลิคาร์บาซีพีน

เอสลิคาร์บาซีพีน (Eslicarbazepine) เป็นยากันชักที่ช่วยลดกระแสประสาทซึ่งเป็นสาเหตุของอาการชักและอาการปวด โดยอาจใช้ยาเพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาอาการชักเฉพาะที่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปี ขึ้นไป และใช้รักษาโรคลมชัก หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยาเอสลิคาร์บาซีพีน พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ โดยอาจนำยาชนิดเม็ดมาบดหรือกลืนทั้งเม็ดห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะอาจทำให้อาการชักแย่ลงได้แจ้งให้แพทย์หรือผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการทราบว่ากำลังใช้ยานี้

Read more