เดกซ์โทรส

เดกซ์โทรส (Dextrose ) หรือน้ำตาลกลูโคส เป็นน้ำตาลธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ผลิตได้จากตับของคนเรา โดยเป็นแหล่งพลังงานที่อวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายจำเป็นต้องใช้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเดกซ์โทรส ผลิตจากข้าวโพดและมักใช้เป็นสารให้ความหวานในขนม นอกจากนั้น ทางการแพทย์ยังนำมาใช้รักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ภาวะขาดน้ำ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยาเดกซ์โทรสใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า

Read more

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) คือ ยาสำหรับบรรเทาอาการไอแบบไม่มีเสมหะ อาจเกิดจากการติดเชื้อในอากาศ เช่น ไข้หวัด หรือไซนัสอักเสบเดกซ์โทรเมทอร์แฟน จัดเป็นยาระงับการไอ (Antitussives) ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยลดการไอ แต่ไม่สามารถใช้รักษาอาการไอเรื้อรัง หรืออาการที่เกิดขึ้นจากปัญหาระบบทางเดินหายใจในระยะยาว เช่น การสูบบุหรี่ โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคหอบหืด (Asthma)

Read more

ดูเตตราเบนาซีน

ดูเตตราเบนาซีน (Deutetrabenazine) เป็นยารักษาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากโรคฮันติงตัน (Huntington’s Disease) และการเคลื่อนไหวของใบหน้า ลิ้น และร่างกายส่วนต่าง ๆ จากกลุ่มอาการยึกยือหรือโรค Tardive Dyskinesia โดยการออกฤทธิ์ของตัวยาจะไปลดปริมาณสารสื่อประสาทในสมองที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างโดพามีน เซโรโทนิน และนอร์อิพิเนฟริน ทั้งนี้ ยาดูเตตราเบนาซีนไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ แต่จะช่วยบรรเทาอาการเพื่อให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เครดิตฟรี การใช้ยาดูเตตราเบนาซีนวิธีการใช้ยาเพื่อความปลอดภัย

Read more

เดสลอราทาดีน

เดสลอราทาดีน (Desloratadine) เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีน ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเกิดอาการภูมิแพ้ โดยนำมาใช้รักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ เช่น น้ำมูกไหล คันตา คันจมูก จาม คันตามตัว และลมพิษ เป็นต้น หรือบางกรณีอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยาเดสลอราทาดีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

Read more

ดานาซอล

ดานาซอล (Danazol) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย ออกฤทธิ์ต่อต่อมใต้สมองและรังไข่ โดยช่วยลดปริมาณฮอร์โมนบางชนิดที่ผลิตจากรังไข่ และเพิ่มปริมาณโปรตีนบางชนิดในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ใช้รักษาอาการปวดบริเวณอุ้งเชิงกราน ภาวะมีบุตรยากในผู้ป่วยเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และก้อนในเต้านมชนิดไฟโบรซีสติคในผู้หญิง รวมทั้งใช้ป้องกันอาการบวมบริเวณท้อง แขน ขา ใบหน้า และทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคแองจิโออีดีมาแต่กำเนิดทั้งในผู้ชายและผู้หญิง เครดิตฟรี การใช้ยาดานาซอลใช้ยาดานาซอล ตามฉลากและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาโดยกลืนลงไปทั้งแคปซูลพร้อมกับน้ำ และห้ามกัดหรือเคี้ยวยาก่อนกลืนรับประทานยาพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้

Read more

ไซโปรเฮปตาดีน

ไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเวลาเกิดอาการแพ้ ถูกนำมาใช้ในการรักษาหรือลดอาการแพ้ เช่น โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล อาหาร เลือดหรือพลาสมา และยังนำมาใช้รักษาลมพิษชนิดไม่รุนแรงหรือไม่ซับซ้อน หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่น ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา ไซโปรเฮปตาดีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

Read more

ไซโคลสปอริน

ไซโคลสปอริน (Cyclosporine) เป็นยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น หัวใจ ไต และตับ เพื่อช่วยให้ร่างกายไม่ต่อต้านอวัยวะใหม่ หรือใช้ร่วมกันกับยาชนิดอื่นเพื่อช่วยให้อวัยวะดังกล่าวทำงานได้เป็นปกติ รวมทั้งใช้รักษาโรคสะเก็ดเงินและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยาไซโคลสปอรินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือตอนท้องว่าง และควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวันการรับประทานยาชนิดน้ำควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะระหว่างที่ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเกรปฟรุตหรือน้ำเกรปฟรุต

Read more

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ไซโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide) เป็นยากดภูมิคุ้มกัน ใช้รักษาโรคมะเร็ง และกลุ่มอาการไตรั่ว (Nephrotic Syndrome) ออกฤทธิ์โดยการชะลอและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรอย่างละเอียดก่อนใช้ยา เครดิตฟรี การใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ห้ามเริ่มหรือหยุดใช้ยา รวมถึงเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด กัด หรือเคี้ยว และจะรับประทานยาพร้อมมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้หากยาแตกหรือป่นเป็นผง ห้ามสัมผัสยาเด็ดขาด

Read more

โคลิสติน

โคลิสติน (Colistin) เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่รุนแรง และการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยาโคลิสตินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อช่วยให้จดจำเวลาในการใช้ยาได้หากรับยามาฉีดเองที่บ้าน ผู้ป่วยต้องศึกษาขั้นตอนการเตรียมยาและวิธีใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาใช้ยานี้จนครบตามที่แพทย์สั่ง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะการหยุดใช้ยาเร็วกว่ากำหนดอาจทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้

Read more

โคลชิซิน

โคลชิซิน (Colchicine) คือ ยาที่ใช้รักษาและป้องกันโรคเก๊าท์ โดยตัวยาจะช่วยลดการบวมและลดการก่อตัวของผลึกที่เกิดจากกรดยูริค ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดตามข้อ นอกจากนั้น ยาโคลชิซินยังนำมาใช้ป้องกันอาการเจ็บท้อง หน้าอก หรือข้อ ที่มีสาเหตุมาจากโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน (Familial Mediterranean Fever: FMF) ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม

Read more