กรดเอธาครีนิก

กรดเอธาครีนิก (Ethacrynic Acid) เป็นยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ช่วยขับน้ำส่วนเกินและป้องกันร่างกายดูดซึมเกลือมากเกินไป นำมาใช้รักษาอาการบวมน้ำ ภาวะปอดบวมน้ำเฉียบพลัน หรือความผิดปกติของไต นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยากรดเอธาครีนิกใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอใช้ยาหลังอาหาร หรือตามที่แพทย์สั่งยากรดเอธาครีนิก อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายระมัดระวังในการใช้อาหารเสริมโพแทสเซียมด้วย

Read more

เอสโตรเจน

เอสโตรเจน (Estrogen) คือฮอร์โมนเพศหญิงที่ร่างกายผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีหน้าที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง แต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของผู้หญิงจะผลิตฮอร์โมนชนิดนี้น้อยลง ในวัยหมดประจำเดือน ระดับ เอสโตรเจน ที่ไม่เพียงพอจะส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมากผิดปกติ หนาวสั่น เป็นลม หรือวิงเวียนศีรษะได้ง่าย ดังนั้น แพทย์จึงอาจแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวใช้ เอสโตรเจน สังเคราะห์เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนอกจากนี้

Read more

อีโซเมปราโซล

อีโซเมปราโซล (Esomeprazole) เป็นยาในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ ออกฤทธิ์ช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาอาการกรดไหลย้อน แสบร้อนกลางอก มีแผลในทางเดินอาหาร หรือกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์เอลลิสัน และยังนำมาใช้ร่วมกับยานาพรอกเซน เพื่อบรรเทาอาการอักเสบหรืออาการปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ อาจนำไปใช้รักษาโรคหรือภาวะสุขภาพอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยาอีโซเมปราโซลใช้ยาตามฉลากยาและตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรที่จ่ายยาให้ไม่ควรรับประทานยาน้อยเกินไป มากเกินไป บ่อยเกินไป หรือนานเกินไปหากแพทย์หรือฉลากยาไม่ได้แนะนำควรรับประทานยาทั้งเม็ดพร้อมกับน้ำเปล่า

Read more

เอสลิคาร์บาซีพีน

เอสลิคาร์บาซีพีน (Eslicarbazepine) เป็นยากันชักที่ช่วยลดกระแสประสาทซึ่งเป็นสาเหตุของอาการชักและอาการปวด โดยอาจใช้ยาเพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาอาการชักเฉพาะที่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปี ขึ้นไป และใช้รักษาโรคลมชัก หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย เครดิตฟรี การใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยาเอสลิคาร์บาซีพีน พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ โดยอาจนำยาชนิดเม็ดมาบดหรือกลืนทั้งเม็ดห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะอาจทำให้อาการชักแย่ลงได้แจ้งให้แพทย์หรือผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการทราบว่ากำลังใช้ยานี้

Read more

เอสซิตาโลแพรม

เอสซิตาโลแพรม (Escitalopram) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่มเอสเอสอาร์ไอ (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors: SSRI) ที่ออกฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลของสารเซโรโทนินในสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกมีเรี่ยวแรง รู้สึกดีต่อตนเอง หรือคลายความประหม่าได้ โดยนำมาใช้รักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคแพนิค หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาเอสซิตาโลแพรม มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้

Read more

อีริโทรโพอิติน

อีริโทรโพอิติน (Erythropoietin) เป็นฮอร์โมนในร่างกายที่ผลิตขึ้นจากไต ทำหน้าที่ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มระดับฮีโมโกลบิน ซึ่งฮีโมโกลบินนี้ช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จึงมีการสังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางบางประเภท เช่น ภาวะโลหิตจางจากไตวายเรื้อรัง และใช้เพิ่มการสร้างเม็ดเลือด นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยาอีริโทรโพอิตินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอระหว่างใช้ยานี้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจความดันโลหิต ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ

Read more

อิริโทรมัยซิน

อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลน์ (Macrolide) มีหน้าที่หลักในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยเข้าไปลดการผลิตโปรตีนที่เป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อที่ตา การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นต้น ควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และฉลากยาอย่างเคร่งครัด และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ เครดิตฟรี การใช้ยาอิริโทรมัยซินยาอิริโทรมัยซิน เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

Read more

เออร์โกแคลซิเฟอรอล

เออร์โกแคลซิเฟอรอล (Ergocalciferol) หรือวิตามินดี 2 มีฤทธิ์ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น และยังช่วยรักษาโรคกระดูกอ่อนในเด็ก รักษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานได้ไม่ดี หรือรักษาและป้องกันภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ นอกจากนี้ อาจใช้เพื่อรักษาอาการอื่น ๆ ได้ตามดุลยพินิจของแพทย์อย่างไรก็ตาม วิตามินดีเป็นสารที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เองเมื่อผิวหนังสัมผัสกับแสงแดด โดยเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน แต่ปัจจัยบางอย่างอาจทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ป้องกันแสงแดดที่ใช้ สีผิว หรืออายุของแต่ละคน เป็นต้น

Read more

อิพิเนฟริน

อิพิเนฟริน (Epinephrine) หรืออะดรีนาลีน (Adrenaline) เป็นยาที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยมักใช้รักษาภาวะแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แมลงกัดต่อย แพ้อาหารและยา หรือสารชนิดอื่น รักษาภาวะช็อกหรือความดันโลหิตต่ำรุนแรง ใช้กระตุ้นการทำงานของหัวใจเมื่อหัวใจหยุดเต้นนอกจากนี้ ยังใช้รักษาอาการหรือภาวะอื่น ๆ เช่น หายใจสั้น เจ็บแน่นหน้าอก

Read more

ยาอีน็อกซาพาริน

อีน็อกซาพาริน (Enoxaparin) มีสรรพคุณเจือจางเลือดเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของเลือดและช่วยละลายลิ่มเลือด แพทย์มักนำมาใช้ป้องกันหรือรักษาภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เครดิตฟรี การใช้ยาอีน็อกซาพารินหากต้องการฉีดยาด้วยตนเอง ควรให้แพทย์แนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้องและปฏิติบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังในส่วนที่เป็นไขมันบริเวณด้านซ้ายหรือด้านขวาของท้อง ห้ามฉีดยาชนิดนี้เข้ากล้ามเนื้อเด็ดขาดหากลืมฉีดยาตามเวลาที่กำหนด ให้ฉีดยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงครั้งต่อไปแล้ว ให้ข้ามไปฉีดยาครั้งต่อไปได้เลย ห้ามเพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่าล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังฉีดยาโดยปกติยาอีน็อกซาพารินมีลักษณะเป็นของเหลวใสออกสีเหลืองอ่อน ๆ ห้ามใช้ยาที่เปลี่ยนสี มีสีขุ่น มีเศษผงปนเปื้อน หรือยาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีรอยรั่วกรณีที่ใช้กระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด

Read more